Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1524).

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MWiO sp. z o.o.;
 2. udostępniona na stronie internetowej MWiO sp. z o.o.;
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, złożony w postaci papierowej w Sekretariacie MWiO przy ul. Mickiewicza 28/30 lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe albo mailowo na adres: mwio@mwio.pl.

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest:

 1. Obowiązek zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
 2. Obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 3. Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 4. Obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany – w przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych lub objętych prawami do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, do których przysługują mu prawa;
 5. Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Miejskim Wodociągom i Oczyszczalni sp. z o.o.;
 6. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje, w tym w szczególności za ich dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość;
 7. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej);
 8. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. uprawniona jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów;
 9. Nakładając opłatę uwzględnia się:
  1. koszt przygotowania informacji sektora publicznego (przygotowanie zamówienia, konsultacje, rozmowy telefoniczne, wymiana e-maili);
  2. koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki);
  3. inne koszty związane z nietypowymi wnioskami, zlecenia specjalne (koszt przygotowania i formatowania danych na żądanie).
 10. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie bądź złożenia oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania, podmiotowi uprawnionemu przysługują środki odwoławcze przewidziane w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1524).

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. nie zawarła umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Eichler - Janczak
  data wytworzenia: 2024-04-19
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2024-04-21 10:13

Opis strony

Redaguje: Iga Leśniak, tel. +48 56 450 49 36, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10001
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-21 10:13:53