Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

Sektorowe zamówienia podprogowe

Na niniejszej zamawiający publikuje informacje o sektorowych zamówieniach podprogowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986, ze zm.).  Na podstawie przepisu art. 133 Pzp. do udzielania sektorowych zamówień podprogowych stosuje się wyłącznie przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2012  Prezesa MWiO sp. z o. o. z dnia 27 lutego 2012).  

 

 

drukuj (Sektorowe zamówienia podprogowe)

S11/2020/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów osiedla przyległego do ul. Karabinierów w Grudziądzu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę"

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, informuje o wszczęciu sektorowego postępowania podprogowego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów osiedla przyległego do ul. Karabinierów w Grudziądzu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę". 

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania.

drukuj (S11/2020/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów osiedla przyległego do ul. Karabinierów w Grudziądzu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Chrzanowski
  data wytworzenia: 2020-09-14
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2020-09-14 13:50

S11/2020/PN/SK - Unieważnienie postępowania

drukuj (S11/2020/PN/SK - Unieważnienie postępowania)

Metryka

 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2020-10-01 09:27

S10/2020/PN/SO - Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa dwóch sztuk spiralnych wymienników ciepła do podgrzewania osadu fermentującego w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza"

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp.z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, informuje o wszczęciu sektorowego postępowania podprogowego, prowadzonego w rybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa dwóch spiralnych wymienników ciepła do podgrzewania osadu fermentującego w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (S10/2020/PN/SO - Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa dwóch sztuk spiralnych wymienników ciepła do podgrzewania osadu fermentującego w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Biermann
  data wytworzenia: 2020-08-19
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2020-08-19 13:19

S10/2020/PN/SO - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (S10/2020/PN/SO - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Biermann
  data wytworzenia: 2020-09-04
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2020-09-04 12:49

S8/2020/PN/SO - Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa dwóch sztuk spiralnych wymienników ciepła do podgrzewania osadu fermentującego w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza"

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, informuje o wszczęciu sektorowego postępowania podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa dwóch sztuk spiralnych wymienników ciepła do podgrzewania osadu fermentującego w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (S8/2020/PN/SO - Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa dwóch sztuk spiralnych wymienników ciepła do podgrzewania osadu fermentującego w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2020-07-16
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2020-07-16 14:20

S8/2020/PN/SO - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

drukuj (S8/2020/PN/SO - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Malinowski
  data wytworzenia: 2020-08-03
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2020-08-03 10:40

S3/2020/PN/SK - Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej z odzyskiem wody (recykling)”

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzbą w Grudziądzu, informuje o wszczęciu sektorowego postępowania podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacji z odzyskiem wody (recykling)".

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (S3/2020/PN/SK - Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej z odzyskiem wody (recykling)”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2020-06-25 12:21

S3/2020/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

drukuj (S3/2020/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Chrzanowski
  data wytworzenia: 2020-07-03
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2020-07-03 12:17

S6/2020/PN/PL - Przetarg nieograniczony pn.: „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego-materiałów eksploatacyjnych, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych”

Zamawiający - Miejskie Wodociagi i Oczyszalnia sp. zo.o. z siedzibą w Grudziądzu, informuje o wszczęciu sektorowego postępowania podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego-materiałów eksploatacyjnych, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych".

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (S6/2020/PN/PL - Przetarg nieograniczony pn.: „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego-materiałów eksploatacyjnych, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Saucha
  data wytworzenia: 2020-04-24
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2020-04-24 12:56

S6/2020/PN/PL - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (S6/2020/PN/PL - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Saucha
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2020-05-15 14:32

S2/2020/PN/PO - Przetarg nieograniczony pn.: „Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza – Etap I”

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o.  informuje o wszczęciu sektorowego postępowania podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza – Etap I”.

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (S2/2020/PN/PO - Przetarg nieograniczony pn.: „Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza – Etap I”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2020-02-04
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2020-02-04 12:40

S2/2020/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (S2/2020/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

Metryka

 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2020-02-18 08:35

S1/2020/PN/PO - Przetarg nieograniczony pn.: „Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego”

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o.  informuje o wszczęciu sektorowego postępowania podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego”.

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (S1/2020/PN/PO - Przetarg nieograniczony pn.: „Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Turowska
  data wytworzenia: 2020-01-20
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2020-01-20 14:22

S1/2020/PN/PO - Zawiadomienie o wyborze oferty

drukuj (S1/2020/PN/PO - Zawiadomienie o wyborze oferty)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Turowska
  data wytworzenia: 2020-02-06
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2020-02-06 13:03

drukuj całą stronę

Opis strony

redaguje: Agnieszka Ośka, tel. +48 56/4504926

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 227974
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-01 09:27