Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Banery

Treść strony

Sektorowe zamówienia podprogowe

Na niniejszej zamawiający publikuje informacje o sektorowych zamówieniach podprogowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).  Na podstawie przepisu art. 133 Pzp. do udzielania sektorowych zamówień podprogowych stosuje się wyłącznie przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2012  Prezesa MWiO sp. z o. o. z dnia 27 lutego 2012).  

 

 

drukuj (Sektorowe zamówienia podprogowe)

S11/2018/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla "Nowy Rządz" w Grudziądzu

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o.  informuje o wszczęciu postępowania sektorowego podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla "Nowy Rządz" w Grudziądzu.

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (S11/2018/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla "Nowy Rządz" w Grudziądzu)

 • autor informacji: Marcin Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-05-30 11:52

S11/2018/PN/SK

drukuj (S11/2018/PN/SK)

 • autor informacji: Marcin Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-06-18
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-06-18 10:05

S8/2018/PN/SO - przetarg nieograniczony pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o.  informuje o wszczęciu postępowania sektorowego podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (S8/2018/PN/SO - przetarg nieograniczony pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2018-05-08
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-05-08 11:53

S8/2018/PN/SO - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

drukuj (S8/2018/PN/SO - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-06-14 11:36

S7/2018/PN/WP - Dostawa koparko - ładowarki typu CASE

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania sektorowego podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa koparko – ładowarki typu CASE.

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców

 

drukuj (S7/2018/PN/WP - Dostawa koparko - ładowarki typu CASE)

 • autor informacji: Tomasz Kiełbowicz
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-04-17 10:09

S7/2018/PN/WP - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

drukuj (S7/2018/PN/WP - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej)

 • autor informacji: Tomasz Kiełbowicz
  data wytworzenia: 2018-04-26
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-04-26 14:37

S6/2018/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla "Nowy Rządz" w Grudziądzu

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania sektorowego podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla "Nowy Rządz" w Grudziądzu.

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców

S6/2018/PN/SK - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

drukuj (S6/2018/PN/SK - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania)

 • autor informacji: Marcin Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-04-26
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-04-26 14:34

S4/2018/PN/PL - przetarg nieograniczony pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania sektorowego podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych.

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców

drukuj (S4/2018/PN/PL - przetarg nieograniczony pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych)

S4/2018/PN/PL

drukuj (S4/2018/PN/PL)

 • autor informacji: Przemysław Saucha
  data wytworzenia: 2018-04-19
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-04-19 15:52

S5/2018/PN/WW - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa fabrycznie nowej wiertnicy do przewiertów sterowanych"

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania sektorowego podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowej wiertnicy do przewiertów sterowanych. 

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (S5/2018/PN/WW - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa fabrycznie nowej wiertnicy do przewiertów sterowanych")

S5/2018/PN/WW - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (S5/2018/PN/WW - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Natalia Kowalska
  data wytworzenia: 2018-03-26
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-03-26 14:02

S2/2018/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. "Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza"

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania sektorowego podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza. 

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (S2/2018/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. "Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza")

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2018-02-26
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-02-26 12:43

S2/2018/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (S2/2018/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Marcin Chrzanowski
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-03-14 14:36

drukuj ()

S1/2018/PN/PO - przetarg nieograniczony pn."Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego"

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania sektorowego podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego. Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (S1/2018/PN/PO - przetarg nieograniczony pn."Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego")

S1/2018/PN/PO - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 • autor informacji: Katarzyna Turowska
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-02-05 12:37

drukuj ()

S8/2017/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Dostawa koparko-ładowarki typu CASE.

drukuj (S8/2017/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Dostawa koparko-ładowarki typu CASE.)

S8/2017/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść zawiadomienia (PDF)
(dodano: 2017-05-26 13:34)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-05-26 13:34

drukuj (S8/2017/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej)

S9/2017/PN/SK - Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji (bez recyclingu)"

drukuj (S9/2017/PN/SK - Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji (bez recyclingu)")

S9/2017/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

S6/2017/PN/PL - przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych"

drukuj (S6/2017/PN/PL - przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych")

S6/2017/PN/PL - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • autor informacji: Katarzyna Turowska
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: redaktor, sprawy w zakresie Biura Obsługi Zarządu
  data publikacji: 2017-04-03 13:17

drukuj (S6/2017/PN/PL - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

S5/2017/PN/SO - Przetarg nieograniczony pn. Budowa poletka składowego osadu z czyszczenia komór fermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.

drukuj (S5/2017/PN/SO - Przetarg nieograniczony pn. Budowa poletka składowego osadu z czyszczenia komór fermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.)

S5/2017/PN/SO - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść informacji (PDF)
(dodano: 2017-03-27 13:33)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-27 13:33

drukuj (S5/2017/PN/SO - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty)

S2/2017/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza.

drukuj (S2/2017/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza.)

S2/2017/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść zawiadomienia (PDF)
(dodano: 2017-02-15 14:03)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-02-15 14:03

drukuj (S2/2017/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej)

S1/2017/PN/PO - przetarg nieograniczony pn. Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego.

drukuj (S1/2017/PN/PO - przetarg nieograniczony pn. Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego.)

S1/2017/PN/PO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-02-02 13:54

drukuj (S1/2017/PN/PO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

S20/2016/PN/SO - przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

drukuj (S20/2016/PN/SO - przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę)

S20/2016/PN/SO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-12-23 07:18

drukuj (S20/2016/PN/SO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

S9/2016/PN/SO – Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa dwóch sit obrotowych wraz z ich montażem, podłączeniem i uruchomieniem w budynku Kratowni na Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-04-11 15:08

drukuj (S9/2016/PN/SO – Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa dwóch sit obrotowych wraz z ich montażem, podłączeniem i uruchomieniem w budynku Kratowni na Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.)

drukuj całą stronę

Opis strony

redaguje: Agnieszka Ośka, Specjalista ds. Zamówień Publicznych, ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504926 , e-mail: oska@mwio.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 187723
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-18 10:03

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1388878
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-14 12:54

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl