Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Banery

Treść strony

Sektorowe zamówienia podprogowe

Na niniejszej zamawiający publikuje informacje o sektorowych zamówieniach podprogowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986, ze zm.).  Na podstawie przepisu art. 133 Pzp. do udzielania sektorowych zamówień podprogowych stosuje się wyłącznie przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2012  Prezesa MWiO sp. z o. o. z dnia 27 lutego 2012).  

 

 

drukuj (Sektorowe zamówienia podprogowe)

S15/2019/PN/WW – przetarg nieograniczony pn.: Remont metodą bezwykopową odcinków magistrali wodociągowej o łącznej długości 90 mb

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o.  informuje o wszczęciu sektorowego postępowania podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: " Remont metodą bezwykopową odcinków magistrali wodociągowej o łącznej długości 90 mb ".

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (S15/2019/PN/WW – przetarg nieograniczony pn.: Remont metodą bezwykopową odcinków magistrali wodociągowej o łącznej długości 90 mb)

 • autor informacji: Joanna Dusza
  data wytworzenia: 2019-09-12
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-09-12 14:16
 • zmodyfikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-12 14:14

S15/2019/PN/WW - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

drukuj (S15/2019/PN/WW - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej)

 • autor informacji: Joanna Dusza
  data wytworzenia: 2019-09-20
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-09-20 14:56

S14/2019/PN/SK – przetarg nieograniczony pn.: Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o.  informuje o wszczęciu sektorowego postępowania podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn.: "Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza ".

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (S14/2019/PN/SK – przetarg nieograniczony pn.: Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza)

 • autor informacji: Marcin Chrzanowski
  data wytworzenia: 2019-07-02
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-07-02 10:06

S14/2019/PN/SK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: Zastępca Redaktora Naczelnego
  data publikacji: 2019-07-12 13:20

drukuj (S14/2019/PN/SK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • opublikował: Zastępca Redaktora Naczelnego
  data publikacji: 2019-07-12 14:20

S13/2019/PN/WP – przetarg nieograniczony pn.: Dostawa zbiornika na wody popłuczne o pojemności 180 m3

 Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o.  informuje o wszczęciu sektorowego postępowania podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn.: " Dostawa zbiornika na wody popłuczne o pojemności 180 m3".

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (S13/2019/PN/WP – przetarg nieograniczony pn.: Dostawa zbiornika na wody popłuczne o pojemności 180 m3)

 • autor informacji: Tomasz Kiełbowicz
  data wytworzenia: 2019-06-11
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-06-11 14:02

S13/2019/PN/WP - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 • autor informacji: Tomasz Kiełbowicz
  data wytworzenia: 2019-07-09
 • opublikował: redaktor, sprawy w zakresie Biura Obsługi Zarządu
  data publikacji: 2019-07-09 10:27

drukuj (S13/2019/PN/WP - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej)

S11/2019/PN/PL - przetarg nieograniczony pn.: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego-materiałów eksploatacyjnych, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych.

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o.  informuje o wszczęciu sektorowego postępowania podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn.: "Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego-materiałów eksploatacyjnych, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych."

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców

drukuj (S11/2019/PN/PL - przetarg nieograniczony pn.: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego-materiałów eksploatacyjnych, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych.)

 • autor informacji: Przemysław Saucha
  data wytworzenia: 2019-04-05
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-04-05 13:14

S11/2019/PN/PL - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (S11/2019/PN/PL - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Przemysław Saucha
  data wytworzenia: 2019-04-30
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-04-30 11:19

S5/2019/PN/SO - przetarg ograniczony pn.: „Dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach taśmowych Bellmer”

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o.  informuje o wszczęciu sektorowego postępowania podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. „Dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania osadu  przefermentowanego na prasach taśmowych Bellmer".

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców

drukuj (S5/2019/PN/SO - przetarg ograniczony pn.: „Dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach taśmowych Bellmer”)

 • autor informacji: Anna Krzysiak
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-02-28 13:00

S5/2019/PO/SO

drukuj (S5/2019/PO/SO)

 • autor informacji: Anna Krzysiak
  data wytworzenia: 2019-05-24
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-05-24 12:23

S4/2019/PN/SO - przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa flokulantu do zagęszczenia osadu nadmiernego na zagęszczaczu taśmowym Bellmer-Turbodrain "

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o.  informuje o wszczęciu sektorowego postępowania podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  "Dostawa flokulantu do zagęszczenia osadu  nadmiernego na zagęszczaczu taśmowym Bellmer-Turbodrain ".
Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

 

drukuj (S4/2019/PN/SO - przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa flokulantu do zagęszczenia osadu nadmiernego na zagęszczaczu taśmowym Bellmer-Turbodrain ")

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-02-28 12:41

S4/2019/PN/SO - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

drukuj (S4/2019/PN/SO - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej)

 • autor informacji: Anna Krzysiak
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-04-16 14:42

S3/2019/PN/SK - przetarg nieograniczony pn.: "Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza"

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o.  informuje o wszczęciu postępowania sektorowego podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  "Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza".

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (S3/2019/PN/SK - przetarg nieograniczony pn.: "Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza")

 • autor informacji: Marcin Chrzanowski
  data wytworzenia: 2019-02-12
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-02-12 09:35

S3/2019/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (S3/2019/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Marcin Chrzanowski
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-02-28 12:20

S1/2019/PN/PO - przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego"

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o.  informuje o wszczęciu postępowania sektorowego podprogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  "Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego".

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (S1/2019/PN/PO - przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego")

 • autor informacji: Katarzyna Turowska
  data wytworzenia: 2019-01-22
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-01-22 09:10

drukuj całą stronę

Opis strony

redaguje: Agnieszka Ośka, Specjalista ds. Zamówień Publicznych, ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504926 , e-mail: oska@mwio.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 208677
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-20 14:55

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1500613
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 10:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl