Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

Kontrola Przepompowni Ścieków na ul. Waryńskiego

Informacja o kontroli:

W dniu 07 lipca 2021 roku w Spółce przeprowadzono kontrolę przez pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu na podstawie upoważnień nr KSU/36/21, 484/2021 oraz KSU/36/21, 520/2021.

Zakres przedmiotowy kontroli:

Nadzór nad warunkami oraz stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin w przepompowni przy ulicy Waryńskiego 115 w Grudziądzu.

Wyniki kontroli:

Kontrola ustaliła następujące nieprawidłowości:

 • Brak aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy operatorów przecinarki do asfaltu, młota pneumatycznego oraz operatora zagęszczarki;
 • W ocenie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem pracowników na hałas nie uwzględniono  szczegółowych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. 

Termin usunięcia nieprawidłowości ustalono na 31 października 2021r.

                                                                                 Iwona Zwolińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2021-07-19 13:24

Kontrola zbiorników wody Strzemięcin ulica Jackowskiego 52

W dniu 22.06.2021 r. -  Pani Paulina Czaczkowska – Młodszy Asystent Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi KSU 2/21, upoważnienie jednorazowe 449/2021 i Pan Dariusz Szawliński – Asystent Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi KSU 12/21, upoważnienie jednorazowe 448/2021 przeprowadzili kontrolę obiektu w Przepompowni terenowej, zbiorniki wodne, ul. Jackowskiego 52.

Zakres kontroli:

Ocena przestrzegania wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz sprawdzenie przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie Przepompowni terenowej, zbiorników wodnych przy ul. Jackowskiego 52 w Grudziądzu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2021-06-25 12:02
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-25 12:04

Kontrola ZGO Zakurzewo

W dniach 02.06.2021 r. - 08.06.2021 r. -  Pani Amelia Kurzyńska starszy asystent oraz Agata Kalinowska młodszy asystent na wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej   w Grudziądzu przeprowadziły kontrolę Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie  w zakresie nadzoru nad warunkami pracy oraz stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin.

Stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli:

- Brak aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w zakładzie pracy.

Termin usunięcia nieprawidłowości ustalony został na dzień 31 lipca 2021 r.

                                                                               Iwona Zwolińska

 

Nieprawidłowości zostały usunięte w dniu 22.06.2021 r. co stwierdza protokół nr 12/S/G/21/LUP

                                                                              Iwona Zwolińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2021-06-21
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2021-06-21 11:37
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-25 11:57

Kontrola ZGO Zakurzewo

W dniu 20 listopada 2019 roku - młodszy asystent Sekcji Nadzoru n/Ob. Komunalnymi - pani Natalia Stępnicka za wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu przeprowadziła kontrolę Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie w zakresie oceny przestrzegania wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz w zakresie przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Uwag nie stwierdzono. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

                                                                                            Bartosz Herzke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Herzke
  data wytworzenia: 2019-11-21
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2019-12-17 13:04
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-19 11:39

Kontrola ZGO Zakurzewo

W dniu 4 grudnia 2019 roku - przedstawiciel mł. bryg. Rafał Rusoń - kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przeprowadził kontrolę Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przeprowadził rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Uwag nie stwierdzono. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

                                                                                     Bartosz Herzke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Herzke
  data wytworzenia: 2019-12-05
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2019-12-17 13:00
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-19 11:39

Opis strony

redaguje: Andrzej Lamparski, tel. +48 694 410 935

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5362
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-07-19 13:24