Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Banery

Treść strony

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nazwa Projektu: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu

Nazwa Beneficjenta: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30

Opis Projektu

Przyznanie dofinansowania
Dnia 24.01.2014 r. w Toruniu, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-043/13-00 Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej” w ramach działania 1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zakres rzeczowy inwestycji

Projekt obejmował:

- dostawę stacji odwadniania osadów na Oczyszczalnię ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.

- budowę zbiornika na wodę zlokalizowanego na ul. Czwartaków w Grudziądzu.

Cel Projektu

W związku z podłączeniem do systemu dużego przemysłowego dostawcy ścieków pojawił się problem zbyt małej wydajności istniejącego układu odwadniania osadu, co mogło skutkować zakłóceniami pracy Oczyszczalni. Zakup nowej stacji odwadniania okazał się nieodzowny i umożliwił zwiększenie średniej zawartości suchej masy osadu jak również zapewnił stabilność pracy Oczyszczalni w tym zakresie.

Druga inwestycja obejmowała budowę zbiornika na wodę zlokalizowanego na ul. Czwartaków. W istniejącej lokalizacji funkcjonowały dwa zbiorniki na wodę pitną, które jednakże nie zabezpieczały w pełni potrzeb odbiorców końcowych. Budowa nowego zbiornika przyczyniła się do ustabilizowania ciśnienia w sieci wodociągowej wpływając tym samym na komfort odbiorców końcowych oraz eliminację problemu nierównomiernego rozbioru wody w różnych okresach doby.

 

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu: 2 691 762,84 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 700 198,76 PLN
Kwota dofinansowania z FS: 1 445 168,94 PLN
 

Okres kwalifikowania wydatków (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie):

rozpoczęcie 01.09.2009 r.
zakończenie: 31.03.2014 r. 
rozliczenie:     02.10.2014 r.

drukuj (Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu)

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Grudziądzu - część II

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu – część II” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nazwa Projektu: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu – część II

Nazwa Beneficjenta: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30

Opis Projektu

Przyznanie dofinansowania
Dnia 19.06.2015 r. w Toruniu, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-006/15 Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej – część II” w ramach działania 1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie, dostarczenie, posadowienie i  kompleksowe podłączenie jednostki kogeneracyjnej i dostarczonych z nią elementów i urządzeń wraz z jej przyłączeniem do istniejącej sieci elektroenergetycznej, a także wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową Stacji Gazogeneratorów wraz z Kotłownią.

 

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest optymalizacja energetyczna oczyszczalni ścieków i obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną zewnętrzną, produkowaną z węgla.

 

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu:        2 294 371,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 820 401,00 PLN
Kwota dofinansowania z FS:        1 547 340,84 PLN
 

Okres kwalifikowania wydatków:

rozpoczęcie 22.12.2013 r.
zakończenie: 30.11.2015

drukuj (Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Grudziądzu - część II)

  • autor informacji: Małgorzata Paździor - Roclawski
    data wytworzenia: 2015-06-25
  • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
    data publikacji: 2015-06-25 15:09

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, Kierownik Biura Obsługi Zarządu, ul.Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504919, e-mail: pazdzior@mwio.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2091
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-23 11:49

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1500607
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 10:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl