Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

 • Loga Funduszy

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2011-07-15 13:32

Informacje o udzielonych w ramach Projektu zamówieniach

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2011-07-15 13:34

W dniu 14 lipca 2011 r. podpisano umowy na realizację zamówienia pn.: „Budowa obiektów technologicznych wraz z kwaterą składowania na Składowisku Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”. Zamówienie zostało podzielone na cztery części, przy czym w toku prowadzonego prowadzonych czynności unieważniono postępowanie w zakresie Części nr 4 – Zadanie D – Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów”.

Wykonawcą części nr 1 – Zadanie A „Budowa obiektów technologicznych, magazynowych oraz socjalno – biurowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – część I” jest HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo przy ul. Skórzewskiej 35. Wartość umowy opiewa na kwotę: 21 894 000,00 zł brutto.

Wykonawcą części nr 2 – Zadanie B „Budowa obiektów technologicznych, magazynowych oraz socjalno – biurowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – część II” jest ELEKTROBUD GRUDZIĄDZ Sp. z o.o z siedzibą w Grudziądzu 86-300, przy ul. Gierymskiego 27. Wartość umowy opiewa na kwotę: 1 713 634,67 zł brutto.

Wykonawcą części nr 3 – Zadanie C „Budowa kwatery” jest HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo przy ul. Skórzewskiej 35. Wartość umowy opiewa na kwotę: 1 605 150,00 zł brutto.

Stosownie do treści art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Poniżej zamieszczono plik zawierający treść przesłanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (na formularzu standardowym eNotices). 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2011-07-15 13:39

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2011-07-15 13:39

W dniu 7 października 2011 r. podpisano umowę na realizację zamówienia pn.: „Budowa obiektów technologicznych wraz z kwaterą składowania na Składowisku Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza, Część D (Zadanie 4) – Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów”.

Wykonawcą Zadania jest HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo przy ul. Skórzewskiej 35. Wartość umowy opiewa na kwotę: 8 899 050,00 zł brutto.

Stosownie do treści art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Poniżej zamieszczono plik zawierający treść przesłanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (na formularzu standardowym eNotices).  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2011-10-07 13:49
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-07 13:50

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2011-10-07 13:51

W dniu 12 kwietnia 2012 r. podpisano umowę na realizację zamówienia pn.: „Modernizacja linii sortowni wraz z dostawą maszyn i urządzeń do przyjętej technologii na Składowisku Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”

Wykonawcą zamówienia jest Eggersmann Anlagenbau Kompoferm GmbH  z siedzibą w Marienfeld, Max-Planck-Straβe 15, 33428 Marienfeld. Wartość umowy opiewa na kwotę: 22 138 770,00 zł  brutto.

Stosownie do treści art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Poniżej zamieszczono plik zawierający treść przesłanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (na formularzu standardowym eNotices).  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Sender
 • opublikował: redaktor Małgorzata Sender
  data publikacji: 2012-04-13 13:46

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Sender
 • opublikował: redaktor Małgorzata Sender
  data publikacji: 2012-04-13 14:13

W dniach od 18 maja do 1 czerwca 2012 r. podpisano umowy na realizację zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratorium cz.I.”. Zamówienie zostało podzielone na trzy części.

Wykonawcą części nr 1 – Zadanie I – Spektrometr ICP-MS wraz z aparaturą laboratoryjną do wstępnego przygotowania próbek jest PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, 01-029 Warszawa
przy ul. Puławskiej 303. Wartość umowy opiewa na kwotę:
651 900,00 zł  brutto.

Wykonawcą części nr 2 – Zadanie II – Chromatograf jonowy ze stacją uzdatniania wody do wody ultra czystej jest Metrohm Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonii, 05-816 Opacz-Kolonia przy ul. Centralnej 27. Wartość umowy opiewa na kwotę: 319 533,09 brutto.

Wykonawcą części nr 3 – Zadanie III – Analizator węgla organicznego jest HACH LANGE Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, 50-428 Wrocław
przy ul. Krakowska 119. Wartość umowy opiewa na kwotę: 122 764,22 brutto.

Stosownie do treści art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Poniżej zamieszczono plik zawierający treść przesłanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (na formularzu standardowym eNotices). 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ośka
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2012-06-05 12:27

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ośka
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2012-06-05 12:35

W dniu 4 października 2012 r. podpisano umowę na realizację zamówienia pn.: „Dokończenie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa obiektów technologicznych, magazynowych oraz socjalno-biurowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – część I”.

Wykonawcą zamówienia jest firma Skanska SA  z siedzibą w Warszawie 01-518, przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9. Wartość umowy opiewa na kwotę: 21 593 755,76 zł  brutto.

Stosownie do treści art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Poniżej zamieszczono plik zawierający treść przesłanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (na formularzu standardowym eNotices).  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Sender
 • opublikował: redaktor Małgorzata Sender
  data publikacji: 2012-10-05 13:19

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: redaktor Małgorzata Sender
  data publikacji: 2012-10-05 13:20

W dniu 4 grudnia 2012 r. podpisano umowę na realizację zamówienia pn.: „Dostawa fabrycznie nowego kompaktora na Składowisko Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”.

Wykonawcą zamówienia jest firma Fayat Bomag Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 02-285, przy ul. Szyszkowej 52.  Wartość umowy opiewa na kwotę: 1 070 100,00 zł  brutto.

Stosownie do treści art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Poniżej zamieszczono plik zawierający treść przesłanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (na formularzu standardowym eNotices).  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Sender
 • opublikował: redaktor Małgorzata Sender
  data publikacji: 2012-12-11 13:55

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: redaktor Małgorzata Sender
  data publikacji: 2012-12-11 13:55

W dniu 24 stycznia 2013 r. podpisano umowę na realizację zamówienia pn.: „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej na Składowisko Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”.

Wykonawcą zamówienia jest firma VOLVO Maszyny Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Młochowie, 05-831 Młochów, przy Al. Katowickiej 215.  Wartość umowy opiewa na kwotę: 1 042 886,25 zł  brutto.

Stosownie do treści art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Poniżej zamieszczono plik zawierający treść przesłanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (na formularzu standardowym eNotices).  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Sender
 • opublikował: redaktor Małgorzata Sender
  data publikacji: 2013-01-30 15:09

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: redaktor Małgorzata Sender
  data publikacji: 2013-01-30 15:10

W dniu 29 stycznia 2013 r. podpisano umowę na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów na Składowisku Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”.

Wykonawcą zamówienia jest firma Eggersmann Anlagenbau Kompoferm GmbH  z siedzibą w Harsewinkel, Max-Planck-Straβe 15, 33428 Marienfeld. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego wynosi 7 395 000 PLN.

Stosownie do treści art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Poniżej zamieszczono plik zawierający treść przesłanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (na formularzu standardowym eNotices).  

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Sender
 • opublikował: redaktor Małgorzata Sender
  data publikacji: 2013-01-31 14:35

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: redaktor Małgorzata Sender
  data publikacji: 2013-01-31 14:35

W dniu 20 marca 2013 r. podpisano umowę na realizację zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu i wyposażenie laboratorium – część II”.

Wykonawcą zamówienia jest ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń przy ul. Polnej 21. Wartość umowy opiewa na kwotę: 351 226,50 zł brutto.

Stosownie do treści art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczono plik zawierający treść przesłanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (na formularzu standardowym eNotices).

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2013-03-27 16:50

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2013-03-27 16:51

W dniu 3 lipca 2013 r. podpisano umowę na realizację zamówienia pn.: „Dostawa maszyn do przyjętej technologii kompostowania na Składowisko Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza".

Wykonawcą zamówienia jest Agrex-Eco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-844 Warszawa, przy ul. Puławskiej 469. Wartość umowy opiewa na kwotę: 4 509 672,00 zł brutto.

Stosownie do treści art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczono plik zawierający treść przesłanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (na formularzu standardowym eNotices).

drukuj ()

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: redaktor Małgorzata Sender
  data publikacji: 2013-07-04 15:20

W dniu 10 grudnia  2013 r. podpisano umowę na realizację zamówienia pn.: „Dostawa przerzucarki gąsienicowej  na Składowisko Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza".

Wykonawcą zamówienia jest Agrex-Eco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-844 Warszawa, przy ul. Puławskiej 469. Wartość umowy opiewa na kwotę: 1 282 890,00 zł brutto.

Stosownie do treści art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczono plik zawierający treść przesłanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (na formularzu standardowym eNotices).

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Sender
  data wytworzenia: 2013-12-11
 • opublikował: redaktor Małgorzata Sender
  data publikacji: 2013-12-11 09:50

W dniu 7 lutego 2014 r. podpisano umowę na realizację zamówienia pn.: „Rozbiórka pryzm energetycznych według technologii SWECO".

Wykonawcą zamówienia jest konsorcjum firm: Lider - Eggersmann Analgenbau Kompofertm GmbH, Max- Planck Straβe 15, 33428 Marienfeld, Partner - Sonnenfeld Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dariusz Sonnenfeld, ul. Droga Graniczna 35, 86-300 Grudziądz. Wartość umowy opiewa na kwotę: 2 774 992,67 zł brutto.

Stosownie do treści art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze. zm.) Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczono plik zawierający treść przesłanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (na formularzu standardowym eNotices).

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Sender
  data wytworzenia: 2014-02-10
 • opublikował: redaktor Małgorzata Sender
  data publikacji: 2014-02-10 13:45

W dniu 4 listopada 2014 r. podpisano umowę na realizację zamówienia pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową 26 tonową".

Wykonawcą zamówienia jest firma Cargotec Poland sp. z o.o. z siedzibą w Sargardzie Szczecińskim, 73-102 Stargard Szczeciński, ul. Metalowa 2, Oddział w Jawczyczach, ul. Poznańska 94, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Wartość umowy opiewa na kwotę 681 420,00 PLN brutto.

Stosownie do treści art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczono plik zawierający treść przesłanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (na formularzu standardowym eNotices). 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Sender
  data wytworzenia: 2014-11-12
 • opublikował: redaktor Małgorzata Sender
  data publikacji: 2014-11-12 12:51

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31264
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-21 10:01:44