Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

Kontrola Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi

W dniach 03 stycznia 2023 r. – 28 luty 2023 r. została przeprowadzona kontrola w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza przez upoważnionych Inspektorów Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy/Delegatura w Toruniu.

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył:

    Kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).

    Kontroli przestrzegania warunków dotyczących ilości pobieranej wody, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.

    Kontroli przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.

Wyniki kontroli:

    Stwierdzono naruszenie wymagań – nieprzekazanie wyników pomiarów ilości i jakości wód popłucznych odprowadzanych z ujęcia wody w Grudziądzu za lata 2018 – 2020 do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

 

 Zgodnie z zapisem art. 45 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń – karalność ww. wykroczenia ustała, w związku z upływem czasu popełnienia wykroczenia.  

                                                                   Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2023-03-06
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2023-03-06 13:34

Kontrola ZGO Zakurzewo

W dniach 01 kwietnia 2022 r. – 01 czerwca 2022 r. została przeprowadzona kontrola problemowa (planowana) w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – Delegaturę WIOŚ w Toruniu.

Okres objęty kontrolą – rok 2021 oraz bieżący

Cel kontroli:

 • kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów),
 • kontrola gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • kontrola realizacji obowiązków przez prowadzących składowiska odpadów.

Wyniki kontroli

Naruszenia:

 • zlecanie wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji.
 • przekroczenie warunków decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2022 r., znak: ŚG-LG.7222.8.2021/MB.

Popełnione wykroczenia i zastosowane sankcje: przekroczenie warunków decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2022 r., znak: ŚG-I-G.7222.8.2021/MB zastosowana sankcja - pouczenie.

Iwona Zwolińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2022-06-09
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2022-06-09 09:29

Kontrola Oczyszczalni i ZGO Zakurzewo

Zakończyła się kontrola w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, Delegatura WIOŚ w Toruniu w Wydziale Oczyszczalni oraz w Zakładzie Gospodarki Odpadami. 

Informacja o kontroli

Data rozpoczęcia kontroli: 24 maja 2021 roku

Data zakończenia kontroli: 18 sierpnia 2021 roku

Okres objęty kontrolą: 2019, 2020, I półrocze 2021 r.

Zakres kontroli

 1. Kontrola w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych
 2. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.

Wyniki kontroli

 1. Spełnienie warunków dotyczących jakości odprowadzanych ścieków.
 2. Spełnienie warunków dotyczących ilości odprowadzanych ścieków.
 3. Spełnienie pozostałych warunków pozwolenia wodnoprawnego.
 4. Nieprowadzenie ewidencji komunalnych osadów ściekowych na bieżąco w systemach BDO (komunalny osad ściekowy był przekazany do rolniczego wykorzystania na działkach należących do klienta w kwietniu i maju 2021 r., natomiast został zaewidencjonowany w czerwcu 2021 r.).
 5. Naruszenie do zapisów art. 96 ust. 12 dot. ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. stosowania komunalnych osadów ściekowych
  • dna działkach położonych na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe,
  • nie zachowując minimalnej odległości 100 m od domu mieszkalnego,
  • w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegających do brzegów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2021-08-23
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2021-08-24 21:52

Kontrola Składowiska w Zakurzewie

W dniach 04.12.2020-14.12.2020 roku - inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska - Eryka Smorowska na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  przeprowadziła kontrolę Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w zakresie  przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalację wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Nie stwierdzono naruszeń. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

                                                                     Bartosz Herzke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Herzke
  data wytworzenia: 2020-12-15
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2020-12-15 08:55

Kontrola ZGO Zakurzewo

W dniu 16 grudnia 2019 roku - inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska - Eryka Smorowska na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przeprowadziła kontrolę Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie  w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Uwag nie stwierdzono. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

                                                                                                Bartosz Herzke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Herzke
  data wytworzenia: 2019-12-15
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2019-12-17 13:01
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-19 11:30

Opis strony

redaguje: Aneta Chodyna, tel. +48 56 450 48 92, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10409
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-11 10:14:07