Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Banery

Treść strony

Kontrola Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

W dniach od 7 sierpnia br. do 13 września  2019 r.  Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Przedmiotem kontroli było:

 

1. przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki odpadami przed podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów w miejscach stwarzających ryzyko wystąpienia pożaru

 

2. przestrzeganie przepisów w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów oraz decyzji administracyjnych przez prowadzących składowiska odpadów, w tym przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach

 

3.przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

 

4. przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

 

Naruszeń nie stwierdzono.

 

                                                                                           Bartosz Herzke

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-18 14:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-18 14:05

Kontrola Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

W dniach od 21 października do 28 października 2016 r. w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie odbyła się kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z siedzibą w Bydgoszczy. Przedmiotem kontroli było:

1. przestrzeganie wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi

2. przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalację wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego

3. przestrzeganie przepisów ustawy o odpadach

4. wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń  pokontrolnych.

                                                                          Bartosz Herzke

Kontrola Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

W dniach od 22 kwietnia do 22 maja 2015 r. w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie odbyła się kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z siedzibą w Bydgoszczy. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

                                                 Bartosz Herzke

Kontrola Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

W dniach 16-30 grudnia 2014 r. w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie odbyła się kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z siedzibą w Bydgoszczy. Przedmiotem kontroli była ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi oraz sprawdzenie realizacji zadań zastępczych instalacji na wypadek awarii dla RIPOK w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

                                                    Bartosz Herzke

Kontrola Składowiska Odpadów Komunalnych w Zakurzewie

W dniach od 22 do 25 listopada 2013 r. na składowisku odpadów w Zakurzewie przeprowadzono kontrolę przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Kontrolę przeprowadził Starszy Inspektor Ochrony Środowiska pani Barbara Burzymowska. Kontrola obejmowała nadzór nad wypełnianiem wymogów ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymienionych w Traktacie Akcesyjnym. Naruszeń i nieprawidłowości nie stwierdzono oraz nie zastosowano sankcji. 

                                                    Bartosz Herzke

 • autor informacji: Bartosz Herzke
  data wytworzenia: 2013-11-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-29 08:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-30 13:37

Kontrola Składowiska Odpadów Komunalnych w Zakurzewie

W dniach 19 września  - 3 października 2013 r. na składowisku odpadów w Zakurzewie przeprowadzono kontrolę przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Kontrolę przeprowadził Starszy Inspektor Ochrony Środowiska pani Barbara Burzymowska oraz Inspektor Agnieszka Kentzer-Suwala na podstawie upoważnienia nr 194/13 z dnia 19 września 2013 roku. Kontrola obejmowała przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej ilości odpadów z tworzyw sztucznych z grupy 20 01 39 poddanych odzyskowi. W związku z powyższym zastosowano sankcję pouczenia Kierownika Składowiska Odpadów zgodnie z art. 351 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

                                                       Bartosz Herzke

 • autor informacji: Bartosz Herzke
  data wytworzenia: 2013-10-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-04 09:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-30 13:37

Kontrola Składowiska Odpadów Komunalnych w Zakurzewie

W dniach od 7 sierpnia 2012 do 4 września 2012 na składowisku odpadów w Zakurzewie przeprowadzono kontrolę przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Kontrolę przeprowadzili Starszy Inspektor Ochrony Środowiska pani Barbara Burzymowska oraz Inspektor Ochrony Środowiska Łukasz Czyża na podstawie upoważnienia nr 115/12 z dnia 7 sierpnia 2012 roku. Kontrola obejmowała przestrzeganie  przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w przestrzeganiu obowiązujących przepisów i decyzji administracyjnych

                                                                Bartosz Herzke

 • autor informacji: Bartosz Herzke
  data wytworzenia: 2012.09.05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-09-05 07:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-30 13:38

Opis strony

redaguje: Andrzej Lamparski, Dział Produkcji Wody i Energetyki, ul.Hallera 79, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504941, e-mail: andrzej.lamparski@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3028
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-18 14:05

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1493793
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 10:53

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl