Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Banery

Treść strony

Modernizacja instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania  odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz

Projekt pn.: „Modernizacja instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz”. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu.

Nazwa Projektu: „Modernizacja instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz”

Nazwa Beneficjanta: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą
w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30

Opis Projektu

Przyznanie dofinansowania

W dniu 27 września 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego zawarł ze Spółką Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Modernizacja instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

 

Zakres rzeczowy inwestycji 

Realizacja Projektu polega na modernizacji istniejącej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów poprzez wydłużenie linii sortowniczej o urządzenia służące do doczyszczania surowców wtórnych oraz odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących
z mechanicznego przetwarzania odpadów. Na nową instalację składać się będą m.in.: rozrywarka worków, bufor załadowczy, kabina sortownicza, separator metali żelaznych
i nieżelaznych, separator frakcji lekkiej, belownica oraz przenośniki taśmowe.

 

 

Cel inwestycji

Instalacja przyczyni się do wprowadzenia racjonalnego oraz perspektywicznego systemu gospodarowania odpadami w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie, wzrostu ilości surowców wtórnych przekazanych do odzysku w tym do recyklingu, a także umożliwi spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach.

 

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu: 9 840 000,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 8 000 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 6 800 000,00 PLN
Poziom dofinansowania: 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

 

Okres realizacji Projektu (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie):

rozpoczęcie realizacji Projektu:  01.05.2019 r.
zakończenie
realizacji Projektu: 30.09.2020 r. 

 

Kontakt

Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza

56 46 81 300 wew. 11, tel. kom.: +48 604 543 835

 

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, Kierownik Biura Obsługi Zarządu, ul.Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504919, e-mail: pazdzior@mwio.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-04 11:27

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1493838
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 10:53

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl