Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

 • Loga Funduszy

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Turowska
   data wytworzenia: 2020-03-12
  • opublikował: Andrzej Lamparski
   data publikacji: 2020-03-13 13:33
  • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
   ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 13:37

Modernizacja instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania  odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz

Projekt pn.: „Modernizacja instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz”. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu.

Nazwa Projektu: „Modernizacja instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz”

Nazwa Beneficjanta: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą
w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30

Opis Projektu

Przyznanie dofinansowania

W dniu 27 września 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego zawarł ze Spółką Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Modernizacja instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

 

Zakres rzeczowy inwestycji 

Realizacja Projektu polega na modernizacji istniejącej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów poprzez wydłużenie linii sortowniczej o urządzenia służące do doczyszczania surowców wtórnych oraz odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących
z mechanicznego przetwarzania odpadów. Na nową instalację składać się będą m.in.: rozrywarka worków, bufor załadowczy, kabina sortownicza, separator metali żelaznych
i nieżelaznych, separator frakcji lekkiej, belownica oraz przenośniki taśmowe.

 

 

Cel inwestycji

Instalacja przyczyni się do wprowadzenia racjonalnego oraz perspektywicznego systemu gospodarowania odpadami w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie, wzrostu ilości surowców wtórnych przekazanych do odzysku w tym do recyklingu, a także umożliwi spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach.

 

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu: 11 042 940,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 8 000 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 6 800 000,00 PLN
Poziom dofinansowania: nie więcej niż 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

 

Okres realizacji Projektu (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie):

rozpoczęcie realizacji Projektu:  01.05.2019 r.
zakończenie
realizacji Projektu: 30.11.2020 r. 

 

Kontakt

Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza

56 46 81 300 wew. 11, tel. kom.: +48 604 543 835

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Turowska
  data wytworzenia: 2020-03-09
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2019-10-04 11:26
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-26 13:31

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10531
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-21 10:00:14