Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Banery

Treść strony

Zamówienia publiczne

Poniżej znajdą Państwo informacje o  zamówieniach publicznych finansowanych ze środków MWiO sp. z o.o.

drukuj (Zamówienia publiczne)

ZP6/2019/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn.: Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza”.

 Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP6/2019/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn.: Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-10-23 12:06

ZP6/2019/PN/OZ - Informacja z otwarcia ofert

drukuj (ZP6/2019/PN/OZ - Informacja z otwarcia ofert)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-10-31 15:03

ZP5/2019/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów dla Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie”

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów dla Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie”.

 Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP5/2019/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów dla Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie”)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2019-10-17
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-10-17 10:55

ZP5/2019/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (ZP5/2019/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-10-31 10:56

ZP4/2019/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn.: „Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego”

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego”.

 Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP4/2019/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn.: „Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego”)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-10-15 13:26

ZP4/2019/PN/OZ - Ogłoszenie o zamówieniu

drukuj (ZP4/2019/PN/OZ - Ogłoszenie o zamówieniu)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-10-15 13:26

ZP4/2019/PN/OZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

drukuj (ZP4/2019/PN/OZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ))

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-10-15 13:26

ZP3/2019/PN/WP- Przetarg nieograniczony pn.: " Kompleksowa dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy"

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy”.

 Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP3/2019/PN/WP- Przetarg nieograniczony pn.: " Kompleksowa dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy")

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2019-09-23
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-09-23 12:52

ZP3/2019/PN/WP - Informacja z otwarcia ofert

drukuj (ZP3/2019/PN/WP - Informacja z otwarcia ofert)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-10-31 14:22

ZP2/2019/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki"

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki

 Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP2/2019/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki")

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2019-08-23
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-08-23 09:54

ZP2/2019/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (ZP2/2019/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2019-09-23
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-09-23 14:46

ZP1/2019/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza"

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez
Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza

 Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP1/2019/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza")

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-04-10 13:28

ZP1/2019/PN/OZ - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

drukuj (ZP1/2019/PN/OZ - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2019-04-18
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2019-04-18 14:43

ZP13/2018/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa i montaż kompletnego systemu zabezpieczeń pożarowych dla rozdrabniaczy w hali sortowni"

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż kompletnego systemu zabezpieczeń pożarowych dla rozdrabniaczy w hali sortowni

 Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP13/2018/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa i montaż kompletnego systemu zabezpieczeń pożarowych dla rozdrabniaczy w hali sortowni")

ZP13/2018/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (ZP13/2018/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2018-12-19
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-12-19 14:04

ZP12/2018/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn. "Budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza"

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza”

 Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

 

drukuj (ZP12/2018/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn. "Budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza")

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-11-14 13:12

ZP12/2018/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

drukuj (ZP12/2018/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2018-12-19
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-12-19 14:00

ZP11/2018/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn. : "Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza.

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP11/2018/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn. : "Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-10-29 14:32

ZP11/2018/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (ZP11/2018/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2018-11-21
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-11-21 13:09

ZP10/2018/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego.

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

 

drukuj (ZP10/2018/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2018-10-05
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-10-05 13:00

ZP10/2018/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (ZP10/2018/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-11-19 13:10

ZP8/2018/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez  Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza .

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP8/2018/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-09-26 14:35

ZP8/2018/PN/OZ - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

drukuj (ZP8/2018/PN/OZ - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-10-08 14:39

ZP9/2018/NP/WP - przetarg nieograniczony pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy.

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP9/2018/NP/WP - przetarg nieograniczony pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy)

 • autor informacji: Jakub Staruszkiewicz
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-09-26 13:55

ZP9/2018/PN/WP - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (ZP9/2018/PN/WP - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2018-12-06
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-12-06 13:15

ZP7/2018/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego.

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP7/2018/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-09-17 13:56

ZP7/2018/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (ZP7/2018/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-10-08 14:47

ZP6/2018/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego mobilnego sita gwiaździstego

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowego mobilnego sita gwiaździstego. 

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP6/2018/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego mobilnego sita gwiaździstego)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2018-06-28
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-06-28 13:26

ZP6/2018/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (ZP6/2018/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2018-08-22
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-08-22 13:08

ZP5/2018/NBO/EK - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. "Kompleksowe ubezpieczenie majątku Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu"

drukuj (ZP5/2018/NBO/EK - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. "Kompleksowe ubezpieczenie majątku Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu")

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-05-25 14:57

ZP5/2018/NBO/EK - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

drukuj (ZP5/2018/NBO/EK - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2018-05-28
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-05-28 09:40

ZP4/2018/PN/EK - przetarg nieograniczony pn. „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu”

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu”.

 Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców

drukuj (ZP4/2018/PN/EK - przetarg nieograniczony pn. „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu”)

 • autor informacji: Beata Anuszewska
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-03-23 14:44

ZP4/2018/PN/EK - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2018-05-07
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-05-07 12:13

drukuj (ZP4/2018/PN/EK - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania)

ZP3/2018/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej.

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP3/2018/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej)

ZP3/2018/PN/OZ - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (ZP3/2018/PN/OZ - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-04-04 13:24

ZP2/2018/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki. 

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP2/2018/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2018-03-05
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-03-05 10:40

ZP2/2018/PN/OZ - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

drukuj (ZP2/2018/PN/OZ - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-03-22 14:25

ZP1/2018/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza. Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP1/2018/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-01-26 10:03

ZP1/2018/PN/OZ - Część 1 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: redaktor, sprawy w zakresie Biura Obsługi Zarządu
  data publikacji: 2018-02-20 10:47
 • zmodyfikował: redaktor, sprawy w zakresie Biura Obsługi Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-20 10:50

drukuj (ZP1/2018/PN/OZ - Część 1 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

ZP1/2018/PN/OZ - Część 2 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: redaktor, sprawy w zakresie Biura Obsługi Zarządu
  data publikacji: 2018-02-20 10:52

drukuj (ZP1/2018/PN/OZ - Część 2 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania)

ZP1/2018/PN/OZ - Ogłoszenie o zamówieniu

drukuj ()

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2018-01-26 10:03

ZP7/2017/PN/WP - przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza. Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP7/2017/PN/WP - przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-10-25 10:56

ZP7/2017/PN/OZ - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

drukuj (ZP7/2017/PN/OZ - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2017-11-09
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-11-09 14:34

drukuj ()

ZP8/2017/PN/WP - przetarg nieograniczony pn.  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy. Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców

drukuj (ZP8/2017/PN/WP - przetarg nieograniczony pn.  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-10-18 12:28

ZP8/2017/PN/WP - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (ZP8/2017/PN/WP - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2017-12-11
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-12-12 12:42

drukuj ()

ZP6/2017/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn.  Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza.

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza. Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP6/2017/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn.  Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza.)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-10-04 10:26

ZP6/2017/PN/OZ - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

drukuj (ZP6/2017/PN/OZ - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2017-11-15
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-11-15 09:47

drukuj ()

ZP5/2017/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego.

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. – informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego. Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP5/2017/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego.)

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-25 10:24

ZP5/2017/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (ZP5/2017/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Aleksandra Cyrankowska
  data wytworzenia: 2017-11-13
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-11-13 12:30

drukuj ()

ZP4/2017/PN/OZ – Przetarg nieograniczony pn. Budowa budynku socjalno-magazynowego oraz garażu wielostanowiskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku socjalno-magazynowego oraz garażu wielostanowiskowego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza
. Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP4/2017/PN/OZ – Przetarg nieograniczony pn. Budowa budynku socjalno-magazynowego oraz garażu wielostanowiskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza)

ZP4/2017/PN/OZ_Zawiadomienie o wyborze oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

drukuj (ZP4/2017/PN/OZ_Zawiadomienie o wyborze oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2017-09-11
 • opublikował: redaktor , Agnieszka Ośka, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-09-11 11:53

drukuj ()

ZP3/2017/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową zamiatarki"

drukuj (ZP3/2017/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową zamiatarki")

ZP3/2017/PN/OZ - Informacja o wyborze oferty

Treść informacji (PDF)
(dodano: 2017-04-14 12:04)
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-14 12:04

drukuj (ZP3/2017/PN/OZ - Informacja o wyborze oferty)

ZP2/2017/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową zamiatarki"

drukuj (ZP2/2017/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową zamiatarki")

ZP2/2017/PN/OZ - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • opublikował: redaktor, sprawy w zakresie Biura Obsługi Zarządu
  data publikacji: 2017-03-29 12:59

drukuj (ZP2/2017/PN/OZ - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania)

ZP2/2017/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową zamiatarki.

drukuj (ZP2/2017/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową zamiatarki.)

ZP1/2017/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza.

drukuj (ZP1/2017/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza.)

ZP1/2017/PN/OZ - Informacja o unieważnieniu części 2 postępowania

Treść informacji (PDF)
(dodano: 2017-03-02 13:44)
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-02 13:44

drukuj (ZP1/2017/PN/OZ - Informacja o unieważnieniu części 2 postępowania)

ZP1/2017/PN/OZ - Informacja o wyborze oferty dla części 1 postępowania

Treść informacji (PDF)
(dodano: 2017-03-02 13:47)
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-02 13:47

drukuj (ZP1/2017/PN/OZ - Informacja o wyborze oferty dla części 1 postępowania)

ZP10/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Budowa placu magazynowania gotowego kompostu wraz z boksami magazynowymi, magazynami na materiały niepalne i infrastrukturą towarzyszącą, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

drukuj (ZP10/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Budowa placu magazynowania gotowego kompostu wraz z boksami magazynowymi, magazynami na materiały niepalne i infrastrukturą towarzyszącą, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.)

ZP10/2016/PN/OZ - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść informacji (PDF)
(dodano: 2017-01-27 14:44)
 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2017-01-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-01-27 14:44

drukuj (ZP10/2016/PN/OZ - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej)

ZP11/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza.

drukuj (ZP11/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza.)

ZP11/2016/PN/OZ – Unieważnienie postępowania

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-29 13:25

drukuj (ZP11/2016/PN/OZ – Unieważnienie postępowania)

ZP9/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza.

Minął termin składania ofert.

drukuj (ZP9/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza.)

ZP9/2016/PN/OZ – Unieważnienie postępowania

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-07 14:33

drukuj (ZP9/2016/PN/OZ – Unieważnienie postępowania)

ZP8/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza..

Minął termin składania ofert.

drukuj (ZP8/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza..)

ZP8/2016/PN/OZ – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-12-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-12-16 09:56

drukuj (ZP8/2016/PN/OZ – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej)

ZP7/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego.

Minął termin składania ofert.

drukuj (ZP7/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego.)

ZP7/2016/PN/OZ – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść informacji o wyborze (PDF)
(dodano: 2016-11-25 13:04)
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-25 13:04

drukuj (ZP7/2016/PN/OZ – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej)

ZP6/2016/PN/WP – przetarg nieograniczony pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy.

Minął termin składania ofert.

drukuj (ZP6/2016/PN/WP – przetarg nieograniczony pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy.)

ZP6/2016/PN/WP – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść informacji o wyborze (PDF)
(dodano: 2016-11-24 14:03)
 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-24 14:03

drukuj (ZP6/2016/PN/WP – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej)

ZP5/2016/PN/OZ – Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego samowyładowczego (wywrotki tylno zsypowej)

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego samowyładowczego (wywrotki tylno zsypowej). Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP5/2016/PN/OZ – Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego samowyładowczego (wywrotki tylno zsypowej))

ZP5/2016/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze oferty

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-08-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-08-04 11:56

drukuj (ZP5/2016/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze oferty)

ZP4/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z funkcją koszową: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-06 12:52

drukuj (ZP4/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z funkcją koszową: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.)

ZP2/2016/PN/OZ – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF wysortowanych pozytywnie z odpadów komunalnych i przemysłowych.

Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF)
(dodano: 2016-04-11 14:54)
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-11 14:54

drukuj (ZP2/2016/PN/OZ – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF wysortowanych pozytywnie z odpadów komunalnych i przemysłowych.)

ZP1/2016/PN/OZ – Zawiadomienie o unieważnieniu części B postępowania (przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza)

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-17 13:15

drukuj (ZP1/2016/PN/OZ – Zawiadomienie o unieważnieniu części B postępowania (przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza))

ZP1/2016/PN/OZ – Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty dla części A postępowania (przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza).

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-23 14:38

drukuj (ZP1/2016/PN/OZ – Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty dla części A postępowania (przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza).)

ZP8/2015/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-12 12:52

drukuj (ZP8/2015/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

ZP7/2015/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-17 13:36

drukuj (ZP7/2015/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert)

ZP6/2015/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-23 11:13

drukuj (ZP6/2015/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert)

Opis strony

redaguje: Agnieszka Ośka, Specjalista ds. Zamówień Publicznych, ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504926 , e-mail: oska@mwio.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 104012
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-31 15:02

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1500598
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 10:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl