Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

Informacje ogólne na temat Spółki
Nazwa firmy
 
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudziądz
Telefon alarmowy
Pogotowie Miejskiej Sieci Wodno-Kanalizacyjnej  nr : 994
Numer Identyfikacji Podatkowej
 876-18-72-491
Numer Regon
870485618
Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru SÄądowego
KRS Nr 0000010351
Kapitał zakładowy
64.028.500,00 zÅ ( sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych i  00/100 )

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Lamparski
 • opublikował: Zastępca Redaktora Naczelnego
  data publikacji: 2007-01-05 08:44
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-01 14:02

Telefony

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Lamparski
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2003-08-25 12:20
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 13:46
 Nazwa Działu Telefon

 Centrala, ul. Mickiewicza

 56 4504901

 Sekretariat

 56  4504901

 Sekretariat, Fax

 56 4504934

 Kierownik Działu Obsługi Klienta

 56  4504880

 Biuro Obsługi Klienta

 56 4504938

Biuro Obsługi Klienta - fax

 56 4504912

 Zawieranie Umów

 56 4504905

Sekcja Obsługi Technicznej

 56 4504923

 Dział Kanalizacji ( ul. Hallera79 )

 56 4504961

 Laboratorium ( ul. Curie-Skłodowskiej )

 56 4504913

 Dyspozytornia ul. Hallera

 56 4659300

Kierownik Działu Produkcji Wody i Energetyki

56 4504940

 Kierownik Działu Wodociągowego

 56 4504980

 Kierownik Działu Warsztatowo-Remontowego

 56 4504970

 Kierownik Oczyszczalni

 56 4659078

 Oczyszczalnia Dyspozytor

 56 4659077

Zakład Gospodarki Odpadami

 56 4681300

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Lamparski
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2003-08-25 12:20
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 13:47

Adresy elektroniczne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Lamparski
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2003-10-15 11:54
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 13:48
Adresy elektroniczne w MWiO

Ogólny, Sekretariat

mwio@mwio.pl

BIP

bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Redaktor Naczelny BIP

andrzej.lamparski@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego BIP

ziolkowska@mwio.pl

Dyrektor ds. Gospodarki Wodą

zaborowski@mwio.pl

Dyrektor ds. Gospodarki Odpadami

herzke@mwio.pl

Dyrektor ds Ekonomicznych

anna.kowalska@mwio.pl

Dział Księgowości

ksiegowosc@mwio.pl

Dział Kadr

kadry@mwio.pl

Biuro Prawno-Organizacyjne MWiO

janczak@mwio.pl

Specjalista ds. Inwestycji i  Zamówień Publicznych

oska@mwio.pl

Pełnomocnik ds. Jakości i Środowiska

ziolkowska@mwio.pl

Kierownik Biura Obsługi Zarządu

pazdzior@mwio.pl

Kierownik Działu Warsztatowo-Remontowego

czyrkiewicz@mwio.pl

Zaopatrzenie

zaopatrzenie@mwio.pl

 Kierownik Oczyszczalni

oferty.oczyszczalnia@mwio.pl

Oczyszczalnia Technolog

ania.krzysiak@mwio.pl

Wodomierze i Odbiory Sieci Wodno- Kanalizacyjnej

urbanski@mwio.pl

Dział Produkcji Wody i Energetyki

jakubstar@mwio.pl

Sekcja  Energetyczna

we@mwio.pl

Dział Wodociągowy

ww@mwio.pl

Inspektor BHP i PPOŻ

bhp@mwio.pl

Dział Kanalizacji

kanalizacja@mwio.pl

Kierownik Działu Obsługi Klienta

w.banasik@mwio.pl

Dział Obsługi Klienta MWiO

dok@mwio.pl

Laboratorium MWiO

laboratorium@mwio.pl

Zakład Gospodarki Odpadami Zakurzewo

odpady@mwio.pl

drukuj (Adresy elektroniczne w MWiO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Lamparski
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2004-01-12 09:09
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 13:50

drukuj całą stronę

Opis strony

redaguje: Andrzej Lamparski, Dział Produkcji Wody i Energetyki , ul.Hallera 79, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504941, e-mail: andrzej.lamparski@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22332
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-01 14:02