Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

Informacje ogólne na temat Spółki

Informacje ogólne na temat Spółki
Nazwa firmy
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudziądz
Telefon alarmowy
Pogotowie Miejskiej Sieci Wodno-Kanalizacyjnej nr: 994
Numer Identyfikacji Podatkowej
876-18-72-491
Numer Regon
870485618
Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru SÄądowego
KRS Nr 0000010351
Kapitał zakładowy
64.028.500,00 zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych i 00/100)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Lamparski
 • opublikował: Zastępca Redaktora Naczelnego
  data publikacji: 2007-01-05 08:44
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 09:17

Telefony

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Lamparski
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2003-08-25 12:20
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 13:46
 Nazwa Działu Telefon

 Centrala, ul. Mickiewicza

 56 4504901

 Sekretariat

 56  4504901

 Sekretariat, Fax

 56 4504934

 Kierownik Działu Obsługi Klienta

 56  4504880

 Biuro Obsługi Klienta

 56 4504938

 Zawieranie Umów

 56 4504905

Sekcja Obsługi Technicznej

 56 4504923

 Laboratorium ( ul. Curie-Skłodowskiej )

 56 4504913

 Dyspozytornia ul. Hallera

 56 4504950

 Kierownik Oczyszczalni

 56 4504969

Zakład Gospodarki Odpadami

 56 4681300

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Lamparski
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2003-08-25 12:20
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 13:47

Adresy elektroniczne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Lamparski
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2003-10-15 11:54
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 13:48
Adresy elektroniczne w MWiO

Ogólny, Sekretariat

mwio@mwio.pl

Redaktor Naczelny BIP

andrzej.lamparski@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Dział Kadr

kadry@mwio.pl

Kierownik Działu Obsługi Klienta

w.banasik@mwio.pl

Dział Obsługi Klienta MWiO

dok@mwio.pl

Laboratorium MWiO

laboratorium@mwio.pl

Zakład Gospodarki Odpadami Zakurzewo

odpady@mwio.pl

drukuj (Adresy elektroniczne w MWiO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Lamparski
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2004-01-12 09:09
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 13:50

drukuj całą stronę

Opis strony

redaguje: Andrzej Lamparski, tel. +48 694 410 935

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33321
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-22 12:32:05