Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Banery

Treść strony

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza

Projekt „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło  Grudziądza” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu

Nazwa Projektu: Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło  Grudziądza

Nazwa Beneficjanta: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30

Opis Projektu

Przyznanie dofinansowania

W dniu 27 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego zawarł ze Spółką Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Schemat: Edukacja ekologiczna.

Zakres rzeczowy inwestycji 

Przedmiotem Projektu jest budowa budynku przeznaczonego na Centrum Edukacji Ekologicznej oraz cele administracyjne Zakładu Gospodarki Odpadami wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.  Dofinansowanie obejmuje wyłącznie część budynku przeznaczoną na działalność edukacyjną.

Cel inwestycji

Celem inwestycji jest wybudowanie Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza i prowadzenie w nim działalności edukacyjnej z zakresu ekologii, ochrony środowiska, racjonalnego użytkowania środowiska. Działalność Centrum Edukacji Ekologicznej zostanie skierowana do wszystkich osób zainteresowanych bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, poziom niepełnosprawności. Edukacją ekologiczną objęte zostaną zwłaszcza dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, a także młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Grudziądz oraz gmin ościennych.

W programie edukacyjnym Centrum planuje się zorganizowanie spotkań, wykładów, pogadanek na temat ochrony środowiska ze szczególnym nastawieniem na racjonalne gospodarowanie odpadami, segregowanie odpadów u źródła. Dla najmłodszych przewiduje się prowadzenie zabaw ekologicznych, których głównym celem będzie przekazywanie
w prostej formie głównych problemów związanych z gospodarką odpadową oraz sposobów ich rozwiązywania. Zaplanowano także konkursy ekologiczne, zajęcia techniczne, na których podopieczni będą poznawać metody ponownego wykorzystywania odpadów nadając
im „drugie życie” poprzez wykonywanie zabawek, gadżetów itp. z surowców wtórnych. Przy okazji wizyty w Centrum będzie można zwiedzić nowoczesny Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza i zapoznać się z technologią sortowania i kompostowania odpadów i produktami finalnymi, jak również zasadami funkcjonowania Zakładu oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Centrum będzie obiektem całorocznym otwartym dla wszystkich zainteresowanych, którzy będą mogli, po uprzednim ustaleniu dogodnego terminu, skorzystać bezpłatnie z jego oferty edukacyjnej.

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu: 1 621 133,23 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 398 500,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 338 725,00 PLN
Poziom dofinansowania: 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

Okres realizacji Projektu (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie):

rozpoczęcie realizacji Projektu:  01.08.2014 r.
zakończenie
realizacji Projektu: 30.09.2015 r. 

 

Zamówienia udzielone w ramach Projektu

Poniżej zamieszczono treść ogłoszeń o udzieleniu zamówień na roboty budowlane realizowane w ramach Projektu.

drukuj (Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza)

  • autor informacji: Małgorzata Paździor - Roclawski
    data wytworzenia: 2015-03-25
  • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
    data publikacji: 2015-03-25 14:28
  • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
    ostatnia modyfikacja: 2015-07-29 14:13

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, Kierownik Biura Obsługi Zarządu, ul.Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504919, e-mail: pazdzior@mwio.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2852
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-23 11:46

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1500596
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 10:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl