Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Banery

Treść strony

Kontrakt W2 "Budowa sieci kanalizacyjnej"
 • Uroczyste podpisanie umowy
  Od lewej: Roman Gajkowski (MWiO sp. z o.o.), Andrzej Pawłowski (MELBUD Sp. z o.o.), Andrzej Bazyluk (GRUD-INŻ Sp. z o.o.), Krzysztof Dąbrowski (MWiO sp. z o.o.), Mirosław Środa i Zenon Zehner (INŻBUD Sp. j.)
 • Układanie sieci kanalizacyjnej w północnej części miasta
 • Głębokie wykopy podczas budowy sieci kanalizacyjnej
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-02-08 15:35
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-15 09:25
Kontrakt W1 "Budowa stacji suszenia osadów"
 • Uroczyste podpisanie umowy
  Od lewej: Jacek Luranc (Huber Technology Sp. z o.o.), Krzysztof Dąbrowski i Roman Gajkowski (MWiO sp. z o.o.)
 • Roboty ziemne podczas realizacji inwestycji "Budowa stacji suszenia osadów" na terenie Oczyszczalni ścieków dla miasta Grudziądza
 • Roboty budowlano - montażowe przy budynku wchodzącym w skład stacji suszenia osadów
 • Nowo wybudowane, w ramach inwestycji, obiekty
 • Montaż instalacji do suszenia osadu
 • Instalacja do suszenia osadu
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-02-08 16:11
Kontrakt TA4 "Inżynier Kontraktu"
 • Uroczyste podpisanie umowy
  Od lewej: Andrzej Łasiński i Jan Pawłowicz (BPBK Sp. z o.o.), Krzysztof Dąbrowski i Roman Gajkowski (MWiO sp. z o.o.)
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-02-08 16:31
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-08 16:32
Kontrakt W2-1 "Budowa sieci kanalizacyjnej - II etap"
 • Uroczyste podpisanie umowy
  Od lewej: Roman Gajkowski (MWiO sp. z o.o.), Andrzej Pawłowski (MELBUD Sp. z o.o.), Krzysztof Dąbrowski (MWiO sp. z o.o.)
 • Układanie sieci kanalizacyjnej w północnej części miasta
 • Odwadnianie wykopu
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-02-08 16:39
Kontrakt TA4-1 "Inżynier Kontraktu dla W2-1"
 • Uroczyste podpisanie umowy
  Od lewej: Jan Pawłowicz (BPBK Sp. z o.o.), Roman Gajkowski i Krzysztof Dąbrowski (MWiO sp. z o.o.)
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-02-08 16:49

Uroczysty odbiór stacji suszenia osadów - Kontrakt W1

 • Podpisanie protokołu odbioru
  Od lewej: Johann Grienberger (Hans Huber AG Niemcy), Krzysztof Dąbrowski (MWiO sp. z o.o.)
 • Zaproszeni goście
 • Zwiedzanie wybudowanego obiektu - pomieszczenie suszarni
 • Zwiedzanie wybudowanego obiektu - instalacja do suszenia osadów
 • Zwiedzanie wybudowanego obiektu - magazyn osadu wysuszonego
 • Zwiedzanie wybudowanego obiektu - osad wysuszony
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2010-07-15 09:27
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-15 10:18

Tablica pamiątkowa dla Projektu

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2010-07-13 13:51
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-15 10:00

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, Kierownik Biura Obsługi Zarządu, ul.Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504919, e-mail: pazdzior@mwio.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6703
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-23 11:54

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1493813
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 10:53

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl