Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

Kontrakt W2 "Budowa sieci kanalizacyjnej"
 • Uroczyste podpisanie umowy Od lewej: Roman Gajkowski (MWiO...
  Uroczyste podpisanie umowy
  Od lewej: Roman Gajkowski (MWiO sp. z o.o.), Andrzej Pawłowski (MELBUD Sp. z o.o.), Andrzej Bazyluk (GRUD-INŻ Sp. z o.o.), Krzysztof Dąbrowski (MWiO sp. z o.o.), Mirosław Środa i Zenon Zehner (INŻBUD Sp. j.)
 • Układanie sieci kanalizacyjnej w północnej części miasta
  Układanie sieci kanalizacyjnej w północnej części miasta
 • Głębokie wykopy podczas budowy sieci kanalizacyjnej
  Głębokie wykopy podczas budowy sieci kanalizacyjnej

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-02-08 15:35
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-15 09:25
Kontrakt W1 "Budowa stacji suszenia osadów"
 • Uroczyste podpisanie umowy Od lewej: Jacek Luranc (Huber...
  Uroczyste podpisanie umowy
  Od lewej: Jacek Luranc (Huber Technology Sp. z o.o.), Krzysztof Dąbrowski i Roman Gajkowski (MWiO sp. z o.o.)
 • Roboty ziemne podczas realizacji inwestycji "Budowa stacji...
  Roboty ziemne podczas realizacji inwestycji "Budowa stacji suszenia osadów" na terenie Oczyszczalni ścieków dla miasta Grudziądza
 • Roboty budowlano - montażowe przy budynku wchodzącym w...
  Roboty budowlano - montażowe przy budynku wchodzącym w skład stacji suszenia osadów
 • Nowo wybudowane, w ramach inwestycji, obiekty
  Nowo wybudowane, w ramach inwestycji, obiekty
 • Montaż instalacji do suszenia osadu
  Montaż instalacji do suszenia osadu
 • Instalacja do suszenia osadu
  Instalacja do suszenia osadu

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-02-08 16:11
Kontrakt TA4 "Inżynier Kontraktu"
 • Uroczyste podpisanie umowy Od lewej: Andrzej Łasiński i...
  Uroczyste podpisanie umowy
  Od lewej: Andrzej Łasiński i Jan Pawłowicz (BPBK Sp. z o.o.), Krzysztof Dąbrowski i Roman Gajkowski (MWiO sp. z o.o.)

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-02-08 16:31
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-08 16:32
Kontrakt W2-1 "Budowa sieci kanalizacyjnej - II etap"
 • Uroczyste podpisanie umowy Od lewej: Roman Gajkowski (MWiO...
  Uroczyste podpisanie umowy
  Od lewej: Roman Gajkowski (MWiO sp. z o.o.), Andrzej Pawłowski (MELBUD Sp. z o.o.), Krzysztof Dąbrowski (MWiO sp. z o.o.)
 • Układanie sieci kanalizacyjnej w północnej części miasta
  Układanie sieci kanalizacyjnej w północnej części miasta
 • Odwadnianie wykopu
  Odwadnianie wykopu

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-02-08 16:39
Kontrakt TA4-1 "Inżynier Kontraktu dla W2-1"
 • Uroczyste podpisanie umowy Od lewej: Jan Pawłowicz (BPBK...
  Uroczyste podpisanie umowy
  Od lewej: Jan Pawłowicz (BPBK Sp. z o.o.), Roman Gajkowski i Krzysztof Dąbrowski (MWiO sp. z o.o.)

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-02-08 16:49

Uroczysty odbiór stacji suszenia osadów - Kontrakt W1

 • Podpisanie protokołu odbioru Od lewej: Johann Grienberger...
  Podpisanie protokołu odbioru
  Od lewej: Johann Grienberger (Hans Huber AG Niemcy), Krzysztof Dąbrowski (MWiO sp. z o.o.)
 • Zaproszeni goście
  Zaproszeni goście
 • Zwiedzanie wybudowanego obiektu - pomieszczenie suszarni
  Zwiedzanie wybudowanego obiektu - pomieszczenie suszarni
 • Zwiedzanie wybudowanego obiektu - instalacja do suszenia...
  Zwiedzanie wybudowanego obiektu - instalacja do suszenia osadów
 • Zwiedzanie wybudowanego obiektu - magazyn osadu wysuszonego
  Zwiedzanie wybudowanego obiektu - magazyn osadu wysuszonego
 • Zwiedzanie wybudowanego obiektu - osad wysuszony
  Zwiedzanie wybudowanego obiektu - osad wysuszony

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2010-07-15 09:27
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-15 10:18

Tablica pamiątkowa dla Projektu

 • -

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2010-07-13 13:51
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-15 10:00

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8290
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-07 11:06