Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

Kontrakt W2 "Budowa sieci kanalizacyjnej"
 • Uroczyste podpisanie umowy Od lewej: Roman Gajkowski (MWiO sp. z o.o.), Andrzej Pawłowski (MELBUD Sp. z o.o.), Andrzej...
  Uroczyste podpisanie umowy
  Od lewej: Roman Gajkowski (MWiO sp. z o.o.), Andrzej Pawłowski (MELBUD Sp. z o.o.), Andrzej Bazyluk (GRUD-INŻ Sp. z o.o.), Krzysztof Dąbrowski (MWiO sp. z o.o.), Mirosław Środa i Zenon Zehner (INŻBUD Sp. j.)
 • Układanie sieci kanalizacyjnej w północnej części miasta
  Układanie sieci kanalizacyjnej w północnej części miasta
 • Głębokie wykopy podczas budowy sieci kanalizacyjnej
  Głębokie wykopy podczas budowy sieci kanalizacyjnej

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-02-08 15:35
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-15 09:25
Kontrakt W1 "Budowa stacji suszenia osadów"
 • Uroczyste podpisanie umowy Od lewej: Jacek Luranc (Huber Technology Sp. z o.o.), Krzysztof Dąbrowski i Roman Gajkowski...
  Uroczyste podpisanie umowy
  Od lewej: Jacek Luranc (Huber Technology Sp. z o.o.), Krzysztof Dąbrowski i Roman Gajkowski (MWiO sp. z o.o.)
 • Roboty ziemne podczas realizacji inwestycji "Budowa stacji suszenia osadów" na terenie Oczyszczalni ścieków dla miasta...
  Roboty ziemne podczas realizacji inwestycji "Budowa stacji suszenia osadów" na terenie Oczyszczalni ścieków dla miasta Grudziądza
 • Roboty budowlano - montażowe przy budynku wchodzącym w skład stacji suszenia osadów
  Roboty budowlano - montażowe przy budynku wchodzącym w skład stacji suszenia osadów
 • Nowo wybudowane, w ramach inwestycji, obiekty
  Nowo wybudowane, w ramach inwestycji, obiekty
 • Montaż instalacji do suszenia osadu
  Montaż instalacji do suszenia osadu
 • Instalacja do suszenia osadu
  Instalacja do suszenia osadu

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-02-08 16:11
Kontrakt TA4 "Inżynier Kontraktu"
 • Uroczyste podpisanie umowy Od lewej: Andrzej Łasiński i Jan Pawłowicz (BPBK Sp. z o.o.), Krzysztof Dąbrowski i Roman...
  Uroczyste podpisanie umowy
  Od lewej: Andrzej Łasiński i Jan Pawłowicz (BPBK Sp. z o.o.), Krzysztof Dąbrowski i Roman Gajkowski (MWiO sp. z o.o.)

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-02-08 16:31
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-08 16:32
Kontrakt W2-1 "Budowa sieci kanalizacyjnej - II etap"
 • Uroczyste podpisanie umowy Od lewej: Roman Gajkowski (MWiO sp. z o.o.), Andrzej Pawłowski (MELBUD Sp. z o.o.), Krzysztof...
  Uroczyste podpisanie umowy
  Od lewej: Roman Gajkowski (MWiO sp. z o.o.), Andrzej Pawłowski (MELBUD Sp. z o.o.), Krzysztof Dąbrowski (MWiO sp. z o.o.)
 • Układanie sieci kanalizacyjnej w północnej części miasta
  Układanie sieci kanalizacyjnej w północnej części miasta
 • Odwadnianie wykopu
  Odwadnianie wykopu

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-02-08 16:39
Kontrakt TA4-1 "Inżynier Kontraktu dla W2-1"
 • Uroczyste podpisanie umowy Od lewej: Jan Pawłowicz (BPBK Sp. z o.o.), Roman Gajkowski i Krzysztof Dąbrowski (MWiO sp. z...
  Uroczyste podpisanie umowy
  Od lewej: Jan Pawłowicz (BPBK Sp. z o.o.), Roman Gajkowski i Krzysztof Dąbrowski (MWiO sp. z o.o.)

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-02-08 16:49

Uroczysty odbiór stacji suszenia osadów - Kontrakt W1

 • Podpisanie protokołu odbioru
Od lewej: Johann Grienberger (Hans Huber AG Niemcy), Krzysztof Dąbrowski (MWiO sp. z o.o.)
  Podpisanie protokołu odbioru
  Od lewej: Johann Grienberger (Hans Huber AG Niemcy), Krzysztof Dąbrowski (MWiO sp. z o.o.)
 • Zaproszeni goście
  Zaproszeni goście
 • Zwiedzanie wybudowanego obiektu - pomieszczenie suszarni
  Zwiedzanie wybudowanego obiektu - pomieszczenie suszarni
 • Zwiedzanie wybudowanego obiektu - instalacja do suszenia osadów
  Zwiedzanie wybudowanego obiektu - instalacja do suszenia osadów
 • Zwiedzanie wybudowanego obiektu - magazyn osadu wysuszonego
  Zwiedzanie wybudowanego obiektu - magazyn osadu wysuszonego
 • Zwiedzanie wybudowanego obiektu - osad wysuszony
  Zwiedzanie wybudowanego obiektu - osad wysuszony

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2010-07-15 09:27
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-15 10:18

Tablica pamiątkowa dla Projektu

 • -

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2010-07-13 13:51
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-15 10:00

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11420
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-07 11:06:16