Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Banery

Treść strony

Rada Nadzorcza MWiO sp. z o.o.

w osobach:

 1. Aldona Kamela-Sowińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Adam Stręciwilk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Jacek Mazur - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

 • autor informacji: Marta Eichler - Janczak
  data wytworzenia: 25.07.2008
 • opublikował: redaktor,Anna Kowalska
  data publikacji: 2003-08-04 12:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-03 09:44
KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
 1. Stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich gałęzieziach jej działalności,
 2. Coroczne badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat pod względem zgodności z księgami i dokumentami oraz zgodności ze stanem faktycznym,
 3. Badanie sprawozdania Zarządu oraz rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i sposobu pokrycia strat,
 4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, sprawozdania na piśmie z wyników przeprowadzonych badań, o których mowa w pkt 2 i 3,
 5. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 6. Opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników,
 7. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 8. Wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów, których wartość nie przekracza 5% kapitału zakładowego spółki w oparciu o zasady zbywania udziałów zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników,
 9. Zbycie udziałów w razie śmierci wspólnika,
 10. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania za rok obrachunkowy,
 11. Wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia powyżej 30.000,00 /trzydzieści tysięcy/ EURO w zakresie nie objętym planem rzeczowo-finansowym Spółki uprzednio zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą,
 12. Powoływanie i odwoływanie Zarządu,
 13. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Zarządem Spółki,
 14. Oznaczenie czasopism, w których Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia,
 15. Opiniowanie opracowanych przez Zarząd programów działania Spółki.
 • autor informacji: Marta Eichler - Janczak
  data wytworzenia: 18.10.2005
 • opublikował: redaktor,Anna Kowalska
  data publikacji: 2003-08-04 12:51
 • zmodyfikował: redaktor, Marta Eichler-Janczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 10:16

Opis strony

redaguje: Anna Kowalska, Dyrektor ds Ekonomicznych , ul.Mickiewicza 28/30 86-300 Grudziądz, tel. 56 450-49-01, e-mail: anna.kowalska@mwio.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6328
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-03 09:44

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1493785
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 10:53

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl