Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Banery

Treść strony

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

W dniach 6, 11, 27. 10. 2017 r. miała miejsce kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w MWiO sp. z o. o., którą przeprowadziła  Inspektor Pracy  – Anna Ograbek.

Podczas kontroli sprawdzono:

-  realizację poprzednio wydanych decyzji,

-  dokumentację dot. wypadków przy pracy, które miały miejsce w 2017 r.,

-  dokumentacje dot. oceny ryzyka zawodowego

-  dokumentację dot. przestrzegania przepisów w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w szczególności odniesiono sie do zagrożeń na stanowiskach: ładowacz, maszynista oczyszczalni ścieków oraz laborant.

Podczas kontroli nie wydano poleceń oraz decyzji ustnych, udzielono 2 porad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 3 porad z zakresu prawnej ochrony pracy.

                                                                    Dariusz Zyborowicz

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w MWiO

W dniach 18.10 oraz  8 i 9. 11. 2016 r. miała miejsce kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w MWiO sp. z o. o., którą przeprowadził Starszy Inspektor Pracy  – Kazimierz Grynda.

Podczas kontroli sprawdzono:

-  realizację poprzednio wydanych decyzji,

-  ustalenie okoliczności i przyczyn zbiorowego wypadku przy pracy,

- przestrzegania przepisów w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano: nakaz dotyczący opracowania i udostępnienia operatorowi instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącej koparki gąsienicowej „Doosan” oraz wystąpienia w zakresie umów o pracę, sposobu zgłaszania wypadków przy pracy, ustalania wniosków i zaleceń profilaktycznych przez zespoły powypadkowe, terminu poddawania pracowników szkoleniom wstępnym  oraz sposobu umieszczania orzeczeń lekarskich w aktach osobowych pracowników.

                                                                 Dariusz Zyborowicz

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w MWiO

W dniach 5, 9-12.03.2015 r. w MWiO sp. z o. o. miała miejsce kontrola PIP, którą przeprowadził Starszy Inspektor Pracy Pan Kazimierz Grynda. Przedmiotem inspekcji była rekontrola w zakresie realizacji wydanych podczas poprzedniej kontroli zaleceń, a także przestrzeganie na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej wybranych przepisów z zakresu ochrony pracy (m. in. wyposażenie w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, wydawanie posiłków profilaktycznych). W trakcie kontroli została wydana jedna decyzja ustna. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Protokół sporządzono w dniu 18.03.2015 r. 

                                            Dariusz Zyborowicz     

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

W dniach 11,12 06. 2013 r. odbyła sie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - oddział w Toruniu - osoba kontrolująca: Starszy Inspektor Pracy _ Gł. Specjalista - Wiesław Rybacki. Przedmiotem inspekcji była rekontrola na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi pod względem zabezpieczenia przed możliwością wystąpienia wybuchu. Zostały sprawdzone dokumenty dot. oceny ryzyka wybuchu, zasady wydawania poleceń wykonania pracy szczególnie niebezpiecznej oraz oznakowanie stref wybuchowych na terenie obiektów działu. W trakcie kontroli w wyniku bezpośrednich oględzin terenu Oczyszczalni Ścieków zostały wydane decyzje ustne. Protokół sporządzono w dniu 12. 06. 2013 r.

                                                               Dariusz Zyborowicz

 • autor informacji: Dariusz Zyborowicz
  data wytworzenia: 2013-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-21 13:24

Kontrola Państwowej Inspekccji Pracy w MWiO

W dniach 21.09., 5.10. 2012 r. odbyła sie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - oddział w Bydgoszczy - osoba kontrolująca: Nadinspektor Pracy- Romam Wzorek. Przedmiotem kontroli była prewencja wypadkowa  -  w związku ze zgłoszeniemdo udziału Spółki w programie prewencyjnym "Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - prewencja wypadkowa. Podczas kontroli dokonano analizy liczbowej i jakościowej zaistniałych wypadków przy pracy, ich przyczyn oraz zanalizowano szczegółowo niektóre wypadki. W zakresie działań prewencyjnych  ze strony kontrolującego zostały przedstawione propozycje działań prewencyjnych, prowadzacych do zmniejszenia liczby wypadków w Spółce.

                                                                                              D. Zyborowicz

 • autor informacji: Dariusz Zyborowicz
  data wytworzenia: 2012.10.16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-16 12:15

Opis strony

redaguje: Andrzej Lamparski, Dział Produkcji Wody i Energetyki, ul.Hallera 79, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504941, e-mail: andrzej.lamparski@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3588
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-02 12:06

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1493772
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 10:53

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl