Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. prowadzi działalność na podstawie decyzji Zarządu Miasta Grudziądza z dnia 25 lutego 2002 roku (GK.7015-15/2002) udzielającej zezwolenia Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2007 roku ( WSRiRW.III.HF/6618/57/06 z późn. zm.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie działalności przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Zakurzewie, a także w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym m.in.:

 • ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.),
 • ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, ze zm.),
 • ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, ze zm.),
 • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.),
 • ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 21),
 • regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Miejską Grudziądza uchwałą nr III/29/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy - Miasto Grudziądz, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 6671.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Eichler - Janczak
  data wytworzenia: 2009-03-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-08-14 13:20
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-10 07:47

drukuj całą stronę

Opis strony

redaguje: Iga Leśniak, tel. 56 450-49-36, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18183
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-11 10:01:26