Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

Wszystkie Kontrakty przewidziane do realizacji w ramach Projektu zostały zakończone.

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2010-07-13 13:32
Kontrakt W2 "Budowa sieci kanalizacyjnej"

Kontrakt realizowany przez Konsorcjum trzech grudziądzkich firm: MELBUD-INŻBUD-GRUDINŻ został zakończony w terminie. Dnia 26.02.2007r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zakres zadania obejmował wybudowanie 25 670 m sieci kanalizacji sanitarnej i trzech przepompowni ścieków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2007-03-15 15:38

Kontrakt W2-1 "Budowa sieci kanalizacyjnej - II etap"

Kontrakt realizowany przez grudziądzką firmę MELBUD S.A. został zakończony przed terminem wskazanym w Umowie. Dnia 13.08.2008 dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zakres zadania obejmował wybudowanie 4 850 m sieci kanalizacji sanitarnej i jednej przepompowni ścieków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2008-12-12 11:43

Kontrakt TA4-1 "Inżynier Kontraktu dla W2-1"

Kontrakt realizowany przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu został zakończony w terminie. Wykonawca Kontraktu świadczył usługę inspekcji budowlanej obejmującej pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu podczas realizacji II etapu budowy sieci kanalizacyjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2008-12-12 11:48

Kontrakt W1 " Budowa stacji suszenia osadów"

Kontrakt realizowany przez Konsorcjum trzech firm:  Hans Huber AG Maschinen-und Anlagenbau Niemcy, Huber Technology Sp. z o.o. Warszawa, Energotechnika Sp. z o.o. Warszawa. Dnia 25.06.2009r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zakres zadania obejmował zaprojektowanie i wybudowanie stacji suszenia osadów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Kilińska
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2009-06-30 14:22
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-13 13:48

Kontrakt TA4 "Inżynier Kontraktu"

Kontrakt realizowany przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu został zakończony w terminie. Wykonawca Kontraktu świadczył usługę inspekcji budowlanej obejmującej pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu podczas realizacji I etapu budowy sieci kanalizacyjnej oraz budowy stacji suszenia osadów.

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2010-07-13 13:30

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10564
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-21 10:07:44