Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Banery

Treść strony

Wszystkie Kontrakty przewidziane do realizacji w ramach Projektu zostały zakończone.

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2010-07-13 13:32
Kontrakt W2 "Budowa sieci kanalizacyjnej"

Kontrakt realizowany przez Konsorcjum trzech grudziądzkich firm: MELBUD-INŻBUD-GRUDINŻ został zakończony w terminie. Dnia 26.02.2007r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zakres zadania obejmował wybudowanie 25 670 m sieci kanalizacji sanitarnej i trzech przepompowni ścieków.

 • autor informacji: Małgorzata Paździor - Roclawski
  data wytworzenia: 2007.03.15
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2007-03-15 15:38

Kontrakt W2-1 "Budowa sieci kanalizacyjnej - II etap"

Kontrakt realizowany przez grudziądzką firmę MELBUD S.A. został zakończony przed terminem wskazanym w Umowie. Dnia 13.08.2008 dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zakres zadania obejmował wybudowanie 4 850 m sieci kanalizacji sanitarnej i jednej przepompowni ścieków.

 • autor informacji: Małgorzata Paździor - Roclawski
  data wytworzenia: 2008.12.12
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-12-12 11:43

Kontrakt TA4-1 "Inżynier Kontraktu dla W2-1"

Kontrakt realizowany przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu został zakończony w terminie. Wykonawca Kontraktu świadczył usługę inspekcji budowlanej obejmującej pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu podczas realizacji II etapu budowy sieci kanalizacyjnej.

 • autor informacji: Małgorzata Paździor - Roclawski
  data wytworzenia: 2008.12.12
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-12-12 11:48

Kontrakt W1 " Budowa stacji suszenia osadów"

Kontrakt realizowany przez Konsorcjum trzech firm:  Hans Huber AG Maschinen-und Anlagenbau Niemcy, Huber Technology Sp. z o.o. Warszawa, Energotechnika Sp. z o.o. Warszawa. Dnia 25.06.2009r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zakres zadania obejmował zaprojektowanie i wybudowanie stacji suszenia osadów.

 • autor informacji: Alina Kilińska
  data wytworzenia: 2009.06.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-06-30 14:22
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-13 13:48

Kontrakt TA4 "Inżynier Kontraktu"

Kontrakt realizowany przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu został zakończony w terminie. Wykonawca Kontraktu świadczył usługę inspekcji budowlanej obejmującej pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu podczas realizacji I etapu budowy sieci kanalizacyjnej oraz budowy stacji suszenia osadów.

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2010-07-13 13:30

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, Kierownik Biura Obsługi Zarządu, ul.Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504919, e-mail: pazdzior@mwio.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4106
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-23 11:53

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1493803
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 10:53

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl