Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

Informacje ogólne na temat Spółki

Informacje ogólne na temat Spółki
Nazwa firmy
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudziądz
Telefon alarmowy
Pogotowie Miejskiej Sieci Wodno-Kanalizacyjnej nr: 994
Numer Identyfikacji Podatkowej
876-18-72-491
Numer Regon
870485618
Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS Nr 0000010351
Kapitał zakładowy
64.028.500,00 zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych i 00/100)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Lamparski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-05 08:44
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-26 09:57

Telefony

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Lamparski
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2003-08-25 12:20
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 13:46
 Nazwa Działu Telefon

 Centrala, ul. Mickiewicza

 56 4504901

 Sekretariat

 56  4504901

 Sekretariat, Fax

 56 4504934

 Kierownik Wydziału Sprzedaży

 56  4504880

 Wydział Sprzedaży - Biuro Obsługi Klienta

 56 4504938

 Zawieranie Umów

 56 4504905

Referat  Uzgodnień  Technicznych

 56 4504923

 Laboratorium ( ul. Curie-Skłodowskiej )

 56 4504913

 Dyspozytornia ul. Hallera

 56 4504950

 Kierownik Oczyszczalni

 56 4504969

Zakład Gospodarki Odpadami

 56 4681300

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Lamparski
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2003-08-25 12:20
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 13:47

Adresy elektroniczne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Lamparski
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2003-10-15 11:54
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 13:48
Adresy elektroniczne w MWiO

Komórka organizacyjna

Adres elektroniczny

Ogólny, Sekretariat

mwio@mwio.pl

Redaktor Naczelny BIP

andrzej.lamparski@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Dział Kadr

kadry@mwio.pl

Kierownik Wydziału Sprzedaży

w.banasik@mwio.pl

Wydział Sprzedaży - Biuro  Obsługi Klienta

dok@mwio.pl

Laboratorium MWiO

laboratorium@mwio.pl

Zakład Gospodarki Odpadami Zakurzewo

odpady@mwio.pl

drukuj (Adresy elektroniczne w MWiO)

drukuj całą stronę

Opis strony

redaguje: Andrzej Lamparski, tel. +48 694 410 935,e-mail: andrzej.lamparski@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40896
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-26 10:38:30