Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., adres:
86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwane dalej Spółką.

2.   Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować  się   na adres: iodo@mwio.pl, tel. kontaktowy: (+48) 45 04 918. Osoba  do kontaktu pani Katarzyna Turowska.

3.   Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu prowadzenia działalności statutowej, w szczególności realizacji zadań

i wypełniania obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy z dnia z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości     i porządku  w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

     4.   Okres przechowywania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

5.   Podanie Spółce danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i wydanych na ich podstawie aktów   wykonawczych jest obowiązkowe oraz niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe  jest zawarcie umowy, w pozostałych przypadkach dobrowolne.

     6.   Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

     7.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

8. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi: prawnicze, informatyczne, audytorskie.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty np. Twój adres IP, nazwa przeglądarki czy typ systemu operacyjnego.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie, bez informowania o tym użytkowników.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-30 13:50
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 09:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4628
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-02-19 09:08