Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Treść strony

Referat Umów i Windykacji

 1. Biuro Obsługi Klienta

Dla wygody klientów, w celu szybkiego i sprawnego załatwienia Ich spraw zostało uruchomione biuro obsługi klienta, mieszczące się w siedzibie spółki przy ul. Curie-Skłodowskiej 10 w Grudziądzu.

Biuro to czynne jest w dni robocze od  poniedziałku do  piątku w godzinach pomiędzy 7.00 a 15.00 . Sprawy przyjmowane są również w formie telefonicznej, pisemnej, a także drogą elektroniczną i każda z nich załatwiana jest bez zbędnej zwłoki.

Sprawy dotyczą głównie następujących zagadnień:

 • zawierania umów i negocjowania ich warunków,
 • windykacji należności, w tym prolongaty terminów płatności faktur,
 • przyjmowania stanów wodomierzy,
 • wyjaśniana spraw związanych z wystawioną fakturą,
 • zleceń na plombowanie wodomierzy oraz na montaż nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy,
 • zaistniałych awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • informacji o brakujących pokrywach na studzienkach kanalizacyjnych, kratkach ściekowych, niesprawnych wodomierzach itp.
 1. Zapłata należności za usługi

Płatności wynikające z faktur mogą być dokonywane w następujących formach:

-w kasie Spółki mieszczącej się w biurze obsługi klienta przy ul. Curie-Skłodowskiej 10
- gotówką lub przelewem za pośrednictwem banku lub poczty,
- przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzącym rachunek odbiorcy.

 1. Uregulowania prawne

Wszystkie działania, o których mowa wyżej wynikają z unormowań prawnych i są dostępne na naszej stronie www.mwio.pl w zakładce Klient.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Potorska
  data wytworzenia: 2008-02-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-08-11 17:28
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-07 14:12

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane