Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

LABORATORIUM CENTRALNE

 

Badanie wody, ścieków, gleby, odpadów, osadów ściekowych, gazu składowiskowego i środków poprawiających właściwości gleby

 

Laboratorium Centralne MWiO wykonuje badania wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz.2294/2017).

 

Zakres oferty obejmuje:

 • badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody i ścieków.
 • badania osadów ściekowych, odpadów i gleby w zakresie możliwości rekultywacji i rolniczego wykorzystania osadów ściekowych.
 • badania odpadów w zakresie oceny stopnia mechnicznego-biologicznego przetwarzania odpadów - AT4 i innych.
 • badania gazu składowiskowego
 • badania środków poprawiających właściwości gleby
Próbki pobierane są przez przeszkolony personel zgodnie z obowiązującymi normami.


 
Laboratorium Centralne posiada udokumentowany i wdrożony system zarządzania w zakresie wykonywanych analiz zgodnie z Normą PN - EN ISO/IEC 17025:2018-02 czego potwierdzeniem jest posiadanie Certyfikatu Akredytacji Nr AB 680 w zakresie:
 • Badania chemiczne
 • Badania biologiczne i mikrobiologiczne
 • Badania właściwości fizycznych
 • Badania sensoryczne
 • Pobieranie próbek

Laboratorium zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  może wykonywać badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dzięki temu, że system zarządzania Laboratorium został zatwierdzony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny (PPIS) w Grudziądzu. Wyniki badań pochodzące z Laboratorium w myśl obowiązującego ustawodawstwa są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne.

 

Pracownicy laboratorium doskonalą wiedzę systematycznie uczestnicząc w szkoleniach.

Laboratorium potwierdza swe kompetencje poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości (porównaniach miedzylaboratoryjnych)

Laboratorium wykonuje badania zgodnie z obowiązującymi normami, aplikacjami producentów i literaturą techniczną.

Dysponujemy własnym pojazdem samochodowym.

Terminy wykonania usługi każdorazowo uzgadniamy z klientem.
 

adres do korespondencji
 

Laboratorium Centralne:
86-300 Grudziądz, ul. Curie-Skłodowskiej 10

tel.:   56 4504913
email:  laboratorium@mwio.pl
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Saucha
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: redaktor, laboratorium
  data publikacji: 2012-08-14 08:43
 • zmodyfikował: redaktor, laboratorium
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-10 08:08

 

ANKIETA - BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

Ankieta jest dla Laboratorium cennym źródłem zdobywania informacji na temat satysfakcji klienta. Służy jako narzędzie do doskonalenia warunków współpracy między klientami a Laboratorium Centralnym.

Wobec powyższego z góry dziękujemy za wypełnienie poniższej  ankiety i przekazanie do Laboratorium Centralnego .

 Kierownictwo Laboratorium Centralnego

link do formularza ankiety poniżej:

https://forms.office.com/r/J2XbwQyPXB

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Saucha
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: redaktor, laboratorium
  data publikacji: 2012-08-14 08:55
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-12 09:29

Opis strony

redaguje: Przemysław Saucha, tel. +48 56/450 48 70 , e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15091
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-11 10:11:19