Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

Modernizacja obiektów spółki

Od kilku lat w spółce prowadzone są remonty obiektów. We wrześniu 2011 roku do eksploatacji została oddana Stacja Uzdatniania Wody, która wraz z ujęciem wody poddana została modernizacji w ramach projektu  "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu". Dzięki wprowadzonym zmianom technologicznym na stacji dostarczana woda  spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Modernizacji podlegają również wadliwe materiały ułożonej sieci przesyłowej w latach 70-tych, budowane są także nowe odcinki sieci. Dynamiczny rozwój Laboratorium Spółki oraz obowiązek spełnienia wymagań w zakresie obowiązującego prawa, poprawa warunków pracy i warunków środowiskowych przyczyniły się do budowy nowego obiektu mieszczącego się przy ul. Curie-Skłodowskiej oraz rozbudowy budynku administracyjnego przy ul. Mickiewicza.

Zdalny system odczytu wodomierzy

W 2005 roku wdrożono elektroniczny system odczytów wodomierzy. Stany liczników przesyłane są z budynków drogą radiową i odbierane na przenośnym odbiorniku. Odczyt odbywa się dzięki systemowi Bluetooth na  urządzenie, dzięki któremu można precyzyjnie odczytać dużą ilość wodomierzy. System pozwala także na wykrycie manipulacji mechanicznej i magnetycznej przy wodomierzach.

Akredytacja dla Laboratorium Centralnego

Laboratorium Centralne spełnia wymagania normy ISO/IEC 17025 w wykonywaniu badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz w pobieraniu próbek do badań. 

  Składowisko Odpadów "Zakurzewo"

W dniu 2 stycznia 2009 roku Spółka MWiO przejęła do eksploatacji Składowisko Odpadów "Zakurzewo". W grudniu 2010 roku podpisano umowę z Województwem Kujawsko - Pomorskim na dofinansowanie projektu "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza" na łączną wartość brutto ok. 62 mln PLN. Dnia 5 czerwca 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Składowiska, które zgodnie z wymogami prawa otrzymało miano RIPOK - Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Tucholsko-Grudziądzkiego. 

 

Dbałość o środowisko naturalne, utrzymanie wysokiego poziomu techniczno - technologicznego Spółki przy jednoczesnym utrzymaniu cen usług na możliwie najniższym poziomie, to główne priorytety, jakie stawia sobie Zarząd Przedsiębiorstwa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Ziółkowska
 • opublikował: Zastępca Redaktora Naczelnego
  data publikacji: 2008-06-24 09:22
 • zmodyfikował: Zastępca Redaktora Naczelnego
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 14:15

Rejestr zmian

 • zmieniono 2014-05-05 11:57 przez Anna Ziółkowska
 • zmieniono 2014-10-31 10:26 przez Anna Ziółkowska
 • zmieniono 2014-10-31 10:28 przez Anna Ziółkowska
 • zmieniono 2021-05-28 14:15 przez Zastępca Redaktora Naczelnego

« wstecz

Opis strony

redaguje: Anna Ziółkowska, tel. +48 56/4504915

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24757
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-28 14:15:50