Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

 

HISTORIA WODOCIĄGÓW GRUDZIĄDZKICH

Wodociągi rozpoczęły działalność 23 grudnia 1899 roku, jako Wasserwerk Graudenz (Wodociągi w Grudziądzu). W 1900 roku, gdy miasto wykupiło od Noerdische Elektrizitaets-Aktien-Gesellschaft und Strassenbahn Graudenz linię tramwajową i elektrownię przy ul. Curie-Skłodowskiej, połączono wodociągi, elektrownię i tramwaje w jedno przedsiębiorstwo komunalne, które działało do 1920 roku jako Staedliche Wasserwerk, Elektrizitaetswerk und Strassenbahn zu Graudenz.

Po odzyskaniu niepodległości w styczniu 1920 roku władze miejskie pozostawiły zakłady komunalne w dotychczasowej strukturze organizacyjnej i do września 1939 roku działały one jako Miejskie Tramwaje, Elektrownia i Wodociągi. Dyrektorem naczelnym przedsiębiorstwa był przez cały okres międzywojenny inż. Augustyn Dolatowski. W latach okupacji Niemcy przywrócili nazwę przedsiębiorstwa sprzed 1920 roku.

W 1945 roku tuż po wyzwoleniu powołano przedsiębiorstwo komunalne skupiające wszystkie zakłady obsługujące miasta w bardzo rozmaitym zakresie. Kierownictwo Wodociągów i Kanalizacji powierzono wówczas Mieczysławowi Drobotowiczowi, który funkcję tą pełnił z krótkimi przerwami do 1977 roku. W 1951 roku dotychczasowe przedsiębiorstwo komunalne zmieniło status na państwowe i pozostając w dotychczasowej strukturze organizacyjnej otrzymało nazwę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

W 1956 roku wchodzące w skład MPGK zakłady usamodzielniły się i do 1975 roku wodociągi działały jako Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Grudziądzu. MPWiK jako "większe i bardziej sprawne" objęło patronat techniczno-organizacyjny nad wodociągami w Brodnicy, Łasinie, Radzyniu Chełmińskim, Wąbrzeźnie, Chełmnie, Świeciu n/Wisłą i Nowem. Z początkiem 1975 roku powołano Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Bydgoszczy, w skład którego wszedł Rejonowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grudziądzu. Stan ten trwał jednak tylko przez 6 miesięcy.

W drugiej połowie 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju utworzone zostało województwo toruńskie. Zakład Rejonowy w Grudziądzu podporządkowano wówczas WPWK w Toruniu. W styczniu 1993 roku nastąpiła reorganizacja przedsiębiorstwa. W nowej sytuacji politycznej i gospodarczej, gdy sprawy dotyczące bezpośrednio gmin przejęły lokalne samorządy rozwiązano WPWiK w Toruniu. 1 kwietnia 1993 roku zawiązała się spółka pracownicza pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Grudziądzu sp. z o.o., która podpisała z Zarządem Miasta Grudziądza 5-letnią umowę na dzierżawę majątku wodociągów tj. sieci, urzadzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących własnością miasta.

W lipcu 1997 roku Zarząd Miasta powołał do życia spółkę z o.o. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia, której zadaniem było przygotowanie dokumentacji dla budowy oczyszczalni ścieków. 1 kwietnia 1998 roku obie firmy połączyły się i działają odtąd do dnia dzisiejszego jako Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.,  w której głównym udziałowcem jest miasto Grudziadz.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Ziółkowska
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-06-24 08:46
  • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 14:13

Rejestr zmian

  • zmieniono 2014-05-05 11:57 przez Anna Ziółkowska - poprawa błędów pisowni w tekście

« wstecz

Opis strony

Redaguje : Andrzej Lamparski tel. 56 450 49 41, e-mail: andrzej.lamparski@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34047
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-20 17:27:27