Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Grudziądzu - część II

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu – część II” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nazwa Projektu: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu – część II

Nazwa Beneficjenta: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30

Opis Projektu

Przyznanie dofinansowania
Dnia 19.06.2015 r. w Toruniu, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-006/15 Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej – część II” w ramach działania 1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie, dostarczenie, posadowienie i  kompleksowe podłączenie jednostki kogeneracyjnej i dostarczonych z nią elementów i urządzeń wraz z jej przyłączeniem do istniejącej sieci elektroenergetycznej, a także wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową Stacji Gazogeneratorów wraz z Kotłownią.

 

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest optymalizacja energetyczna oczyszczalni ścieków i obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną zewnętrzną, produkowaną z węgla.

 

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu:        2 294 371,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 820 401,00 PLN
Kwota dofinansowania z FS:        1 547 340,84 PLN
 

Okres kwalifikowania wydatków:

rozpoczęcie 22.12.2013 r.
zakończenie: 30.11.2015

drukuj (Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Grudziądzu - część II)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
  data wytworzenia: 2015-06-25
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2015-06-25 15:09
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-17 10:43

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-03-17 10:43 przez Andrzej Lamparski

« wstecz

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9245
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-07 11:00:57