Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nazwa Projektu: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu

Nazwa Beneficjenta: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30

Opis Projektu

Przyznanie dofinansowania
Dnia 24.01.2014 r. w Toruniu, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-043/13-00 Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej” w ramach działania 1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zakres rzeczowy inwestycji

Projekt obejmował:

- dostawę stacji odwadniania osadów na Oczyszczalnię ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.

- budowę zbiornika na wodę zlokalizowanego na ul. Czwartaków w Grudziądzu.

Cel Projektu

W związku z podłączeniem do systemu dużego przemysłowego dostawcy ścieków pojawił się problem zbyt małej wydajności istniejącego układu odwadniania osadu, co mogło skutkować zakłóceniami pracy Oczyszczalni. Zakup nowej stacji odwadniania okazał się nieodzowny i umożliwił zwiększenie średniej zawartości suchej masy osadu jak również zapewnił stabilność pracy Oczyszczalni w tym zakresie.

Druga inwestycja obejmowała budowę zbiornika na wodę zlokalizowanego na ul. Czwartaków. W istniejącej lokalizacji funkcjonowały dwa zbiorniki na wodę pitną, które jednakże nie zabezpieczały w pełni potrzeb odbiorców końcowych. Budowa nowego zbiornika przyczyniła się do ustabilizowania ciśnienia w sieci wodociągowej wpływając tym samym na komfort odbiorców końcowych oraz eliminację problemu nierównomiernego rozbioru wody w różnych okresach doby.

 

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu: 2 691 762,84 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 700 198,76 PLN
Kwota dofinansowania z FS: 1 445 168,94 PLN
 

Okres kwalifikowania wydatków (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie):

rozpoczęcie 01.09.2009 r.
zakończenie: 31.03.2014 r. 
rozliczenie:     02.10.2014 r.

drukuj (Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
  data wytworzenia: 2014-02-24
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2014-02-20 11:30
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-17 10:43

Rejestr zmian

 • zmieniono 2014-02-24 16:06 przez redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski - poprawa zauważonych błędów
 • zmieniono 2014-10-31 11:07 przez redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski - poprawa zauważonych błędów

« wstecz

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3947
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-07 11:00