Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

Kontrola Oczyszczalni i ZGO Zakurzewo

 Zakończyła się kontrola w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, Delegatura WIOŚ w Toruniu w Wydziale Oczyszczalni oraz w Zakładzie Gospodarki Odpadami. 

Informacja o kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli - 24 maja 2021 roku

Data zakończenia kontroli – 18 sierpnia 2021 roku

Okres objęty kontrolą – 2019,2020, I półrocze 2021 r.

Zakres kontroli:

 1. Kontrola w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w  wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych
 2. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.

Wyniki kontroli:                     

 1. Spełnienie warunków dotyczących jakości odprowadzanych ścieków.
 2. Spełnienie warunków dotyczących ilości odprowadzanych ścieków.
 3. Spełnienie pozostałych warunków pozwolenia wodnoprawnego.
 4. Nieprowadzenie ewidencji komunalnych osadów ściekowych na bieżąco w systemach 

BDO (komunalny osad ściekowy był przekazany do rolniczego wykorzystania na działkach

należących do klienta w kwietniu i maju 2021 r., natomiast został zaewidencjonowany w czerwcu 2021 r.)

 1. Naruszenie do zapisów art. 96 ust. 12 dot. ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. stosowania komunalnych osadów ściekowych:

- na działkach położonych na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe,

- nie zachowując minimalnej odległości 100 m od domu mieszkalnego,

- w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegających do brzegów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2021-08-23
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2021-08-24 21:52

Kontrola Składowiska w Zakurzewie

W dniach 04.12.2020-14.12.2020 roku - inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska - Eryka Smorowska na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  przeprowadziła kontrolę Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w zakresie  przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalację wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Nie stwierdzono naruszeń. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

                                                                     Bartosz Herzke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Herzke
  data wytworzenia: 2020-12-15
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2020-12-15 08:55

Kontrola ZGO Zakurzewo

W dniu 16 grudnia 2019 roku - inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska - Eryka Smorowska na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przeprowadziła kontrolę Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie  w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Uwag nie stwierdzono. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

                                                                                                Bartosz Herzke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Herzke
  data wytworzenia: 2019-12-15
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2019-12-17 13:01
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-19 11:30

Opis strony

redaguje: Andrzej Lamparski, tel. +48 694 410 935

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4843
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-24 21:52:49