Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

Fundusz ISPA
(Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej) powstał w 1999 roku jako program pomocy Unii Europejskiej dla państw kandydujących. Jego zadaniem było wspieranie działań w dziedzinie transportu i ochrony środowiska.
Skala przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu ISPA musiała być wystarczająco duża, tak by realizacja projektu wywarła znaczący wpływ w obszarze ochrony środowiska czy transportu. Mając to na uwadze przyjęto, że całkowity koszt inwestycji nie mógł być niższy niż 5 mln euro.
Wkład finansowy z ISPA mógł stanowić 75% zaangażowanych środków publicznych. Środki przyznane w ramach ISPA mają charakter dotacji bezzwrotnej. Formalnym inwestorem przedsięwzięć ISPA są jednostki samorządu terytorialnego (gminy), jednak realizacji części przedsięwzięć podejmują się także spółki z udziałem kapitału gminy.
Rok 2003 był ostatnim rokiem zgłaszania projektów do tego Funduszu. Z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie projekty, które były przedmiotem decyzji Komisji w sprawie pomocy w ramach ISPA, a które nie zostały ukończone, będą realizowane w ramach działającego na zbliżonych zasadach Funduszu Spójności.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor- Roclawski
  • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
    data publikacji: 2004-06-17 13:54
  • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-17 10:50

Rejestr zmian

  • zmieniono 2020-03-17 10:50 przez Andrzej Lamparski

« wstecz

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32542
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-21 10:06:11