Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

Zgłoszenie i Wybór Projektu (sektor środowiska)
 1. Złożenie karty potencjalnego przedsięwzięcia
  Potencjalny beneficjent wypełnia i składa do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodej (WFOŚiGW) wniosek wstępny tzw. kartę potencjalnego przedsięwzięcia.
 2. Ocena propozycji projektu
  Wniosek wstępny złożony przez potencjalnego beneficjenta przechodzi przez procedurę oceny.
 3. Zatwierdzenie propozycji projektu
  Minister Środowiska dokonuje wyboru propozycji projektów biorąc pod uwagę rekomendacje Komitetu Sterującego. Potencjalny beneficjent zostaje powiadomiony o wyborze przez Ministra Środowiska projektu do przygotowania wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności.
 4. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
  Po wyborze propozycji projektu przez Ministra Śrdodowiska, potencjalny beneficjent przygotowuje wniosek o dofinansowanie zgodnie z obowiązującym formatem oraz według wskazówek zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności.
  Więcej informacji na temat przygotowania wniosku o dofinansowanie znajduje się na stronach internetowych Centrum Informacji o Środowisku: www.cios.gov.pl oraz stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl - ścieżka dostępu:
  Fundusz Spójności -> Przygotowanie Przedsięwzięć -> Wytyczne dla Wnioskodawców
 5. Weryfikacja wniosku o dofinansowanie
  Przygotowany wniosek o dofinansowanie składany jest przez beneficjenta we właściwym WFOŚiGW. Wniosek weryfikowany jest formalnie i merytorycznie kolejno przez WFOŚiGW, NFOŚiGW, Ministerstwo Środowiska oraz analizowany formalnie przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 6. Przekazanie wniosku do Komisji Europejskiej
  Po procedurze weryfikacji, wniosek o dofinansowanie przekazywany jest przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy (Instytucję Zarządzającą) do Komisji Europejskiej.
 7. Decyzja Komisji Europejskiej
  Komisja Europejska ocenia przekazany wniosek o dofinansowanie i wydaje Decyzję, a następnie przekazuje ją do Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Beneficjent zostaje poinformowany o przyznaniu dofinansowania oraz otrzymuje Decyzję wydaną przez Komisję Europejską.

Więcej informacji o Funduszu Spójności: dokumentach programowych, zasadach ubiegania się o pomoc, wytycznych dotyczących realizacji przedsięwzięć i innych można uzyskać na stronach internetowych:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor-Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2005-02-01 13:48
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-17 10:56

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-03-17 10:56 przez Andrzej Lamparski

« wstecz

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24520
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-07 11:03:21