Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Treść strony

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej

 

 

Referat Uzgodnień Technicznych

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej

 1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod - kan

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej .  Wniosek dostępny na stronie internetowej lub w Referacie Uzgodnień Technicznych przy ul. Mickiewicza 28/30.

Do wniosku należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową z zaznaczonymi granicami nieruchomości i lokalizacją projektowanego obiektu budowlanego (2 egz.). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Spółki.

2.     Uzgodnienie projektu przyłączy wod - kan

Po opracowaniu, na podstawie wydanych warunków technicznych, projekt przyłączy wod - kan należy przedłożyć do uzgodnienia w MWiO sp. z o.o. Do uzgodnienia projektu przyłączy wod - kan wymagane jest złożenie wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego oraz 2 egzemplarze projektu budowlanego. Wniosek o uzgodnienie projektu dostępny jest na stronie internetowej lub w Referacie Uzgodnień Technicznych przy ul. Mickiewicza 28/30. Projekt wraz z wnioskiem o uzgodnienie należy złożyć w Sekretariacie Spółki.

Informujemy, że istnieje możliwość zlecenia opracowania projektu przyłączy wod-kan w MWiO Sp. z o.o. – Referat Uzgodnień Technicznych.

 1. Wykonanie przyłączy wod - kan:

Inwestor zobowiązany jest do złożenia zlecenia (po wcześniejszym uzgodnieniu projektu):

 • na kompletne wykonanie usługi tj. wybudowanie przyłącza, włączenie w sieć, odbiór techniczny oraz usługę geodezyjną,

lub

 • na wykonanie przyłączenia do sieci i odbiór techniczny. Inwestor ma obowiązek dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

W momencie wypełnienia zlecenia o wykonanie przyłącza lub przyłączenia nieruchomości do sieci wod - kan, inwestor zobowiązany jest do podpisania umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.
Wypełnianie i podpisywanie zleceń odbywa się w Referacie Uzgodnień Technicznych.

drukuj (Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skamierska
  data wytworzenia: 2008-02-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-21 19:46
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-26 10:27

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane