Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

Referat Umów i Windykacji

 1. Biuro Obsługi Klienta - ul. Curie-Skłodowskiej 10

Dla wygody klientów, w celu szybkiego i sprawnego załatwienia Ich spraw zostało uruchomione biuro obsługi klienta, mieszczące się w siedzibie spółki przy ul. Curie-Skłodowskiej 10 w Grudziądzu.

Biuro to czynne jest w dni robocze od  poniedziałku do  piątku w godzinach pomiędzy 7.00 a 15.00 . Sprawy przyjmowane są również w formie telefonicznej, pisemnej, a także drogą elektroniczną i każda z nich załatwiana jest bez zbędnej zwłoki.

Sprawy dotyczą głównie następujących zagadnień:

 • zawierania umów i negocjowania ich warunków,
 • windykacji należności, w tym prolongaty terminów płatności faktur,
 • przyjmowania stanów wodomierzy,
 • wyjaśniana spraw związanych z wystawioną fakturą,
 • zleceń na plombowanie wodomierzy oraz na montaż nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy,
 • zaistniałych awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • informacji o brakujących pokrywach na studzienkach kanalizacyjnych, kratkach ściekowych, niesprawnych wodomierzach itp.
 1. Zapłata należności za usługi

Płatności wynikające z faktur mogą być dokonywane w następujących formach:

-w kasie Spółki mieszczącej się w biurze obsługi klienta przy ul. Curie-Skłodowskiej 10
- gotówką lub przelewem za pośrednictwem banku lub poczty,
- przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzącym rachunek odbiorcy.

 1. Uregulowania prawne

Wszystkie działania, o których mowa wyżej wynikają z unormowań prawnych i są dostępne na naszej stronie www.mwio.pl w zakładce Klient.

komentarze (0) ()

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Potorska
  data wytworzenia: 2008-02-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-08-11 17:28
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-05 07:54
Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej

 

 

Referat Uzgodnień Technicznych - ul. Mickiewicza 28/30

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej

 1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod - kan

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej .  Wniosek dostępny na stronie internetowej lub w Referacie Uzgodnień Technicznych przy ul. Mickiewicza 28/30.

Do wniosku należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową z zaznaczonymi granicami nieruchomości i lokalizacją projektowanego obiektu budowlanego (2 egz.). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Spółki.

2.     Uzgodnienie projektu przyłączy wod - kan

Po opracowaniu, na podstawie wydanych warunków technicznych, projekt przyłączy wod - kan należy przedłożyć do uzgodnienia w MWiO sp. z o.o. Do uzgodnienia projektu przyłączy wod - kan wymagane jest złożenie wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego oraz 2 egzemplarze projektu budowlanego. Wniosek o uzgodnienie projektu dostępny jest na stronie internetowej lub w Referacie Uzgodnień Technicznych przy ul. Mickiewicza 28/30. Projekt wraz z wnioskiem o uzgodnienie należy złożyć w Sekretariacie Spółki.

Informujemy, że istnieje możliwość zlecenia opracowania projektu przyłączy wod-kan w MWiO Sp. z o.o. – Referat Uzgodnień Technicznych.

 1. Wykonanie przyłączy wod - kan:

Inwestor zobowiązany jest do złożenia zlecenia (po wcześniejszym uzgodnieniu projektu):

 • na kompletne wykonanie usługi tj. wybudowanie przyłącza, włączenie w sieć, odbiór techniczny oraz usługę geodezyjną,

lub

 • na wykonanie przyłączenia do sieci i odbiór techniczny. Inwestor ma obowiązek dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

W momencie wypełnienia zlecenia o wykonanie przyłącza lub przyłączenia nieruchomości do sieci wod - kan, inwestor zobowiązany jest do podpisania umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.
Wypełnianie i podpisywanie zleceń odbywa się w Referacie Uzgodnień Technicznych.

komentarze (0) (Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej)

drukuj (Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skamierska
  data wytworzenia: 2008-02-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-21 19:46
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-05 07:55

Opis strony

redaguje: Monika Potorska, tel. +48 56/4504909

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25454
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-05 07:55:35