Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Sektorowe zamówienia podprogowe

Na niniejszej zamawiający publikuje informacje o sektorowych zamówieniach podprogowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).  Na podstawie przepisu art. 133 Pzp. do udzielania sektorowych zamówień podprogowych stosuje się wyłącznie przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2012  Prezesa MWiO sp. z o. o. z dnia 27 lutego 2012).  

 

 

drukuj (Sektorowe zamówienia podprogowe)

 • opublikował: Zastępca Redaktora Naczelnego
  data publikacji: 2009-11-04 08:32
 • zmodyfikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-05 10:10

S5/2017/PN/SO - Przetarg nieograniczony pn. Budowa poletka składowego osadu z czyszczenia komór fermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.

drukuj (S5/2017/PN/SO - Przetarg nieograniczony pn. Budowa poletka składowego osadu z czyszczenia komór fermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.)

S5/2017/PN/SO - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść informacji (PDF)
(dodano: 2017-03-27 13:33)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-27 13:33

drukuj (S5/2017/PN/SO - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty)

S5/2017/PN/SO - Informacja o zmianie terminu składania ofert. Wyjaśnienia do zapytania.

 • opublikował: redaktor, sprawy w zakresie Biura Obsługi Zarządu
  data publikacji: 2017-03-15 13:29

drukuj (S5/2017/PN/SO - Informacja o zmianie terminu składania ofert. Wyjaśnienia do zapytania.)

 • autor informacji: Katarzyna Turowska
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: redaktor, sprawy w zakresie Biura Obsługi Zarządu
  data publikacji: 2017-03-15 13:34
 • zmodyfikował: redaktor, sprawy w zakresie Biura Obsługi Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-15 13:29

S6/2017/PN/PL - przetarg nieograniczony pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych.

drukuj (S6/2017/PN/PL - przetarg nieograniczony pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych.)

S6/2017/PN/PL - Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ

Treść zapytań i wyjaśnień (PDF)
(dodano: 2017-03-17 13:04)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-17 13:04

drukuj (S6/2017/PN/PL - Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ)

S6/2017/PN/PL - Zmiana terminu składania ofert i zmiana treści SIWZ.

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-14 09:50

drukuj (S6/2017/PN/PL - Zmiana terminu składania ofert i zmiana treści SIWZ.)

S62017/PN/PL - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-14 09:56

drukuj (S62017/PN/PL - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia)

S62017/PN/PL - Ogłoszenie o zamówieniu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-03-09 12:02)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-09 12:02

drukuj (S62017/PN/PL - Ogłoszenie o zamówieniu)

S6/2017/PN/PL - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ z załącznikami)

SIWZ z załącznikami (plik pdf) (PDF)
(dodano: 2017-03-09 12:06)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-09 12:12

drukuj (S6/2017/PN/PL - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ z załącznikami))

S5/2017/PN/SO - przetarg nieograniczony pn. Budowa poletka składowego osadu z czyszczenia komór fermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.

drukuj (S5/2017/PN/SO - przetarg nieograniczony pn. Budowa poletka składowego osadu z czyszczenia komór fermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.)

S5/2017/PN/SO - Ogłoszenie o zamówieniu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-03-02 11:45)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-02 11:45

drukuj (S5/2017/PN/SO - Ogłoszenie o zamówieniu)

S5/2017/PN/SO - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ z załącznikami)

SIWZ (plik pdf) (PDF)
(dodano: 2017-03-02 11:46)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-02 11:52

drukuj (S5/2017/PN/SO - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ z załącznikami))

S2/2017/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza.

drukuj (S2/2017/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza.)

S2/2017/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść zawiadomienia (PDF)
(dodano: 2017-02-15 14:03)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-02-15 14:03

drukuj (S2/2017/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej)

S1/2017/PN/PO - przetarg nieograniczony pn. Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego.

drukuj (S1/2017/PN/PO - przetarg nieograniczony pn. Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego.)

S1/2017/PN/PO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-02-02 13:54

drukuj (S1/2017/PN/PO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

S20/2016/PN/SO - przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

drukuj (S20/2016/PN/SO - przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę)

S20/2016/PN/SO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-12-23 07:18

drukuj (S20/2016/PN/SO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

S16/2016/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Remont kolektora zrzutowego na rz. Wisłę, o średnicy DN 1400 mm (zlokalizowanego w ul. C. Skłodowskiej i ul. Sienkiewicza w Grudziądzu) metodą bezwykopową.

drukuj (S16/2016/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Remont kolektora zrzutowego na rz. Wisłę, o średnicy DN 1400 mm (zlokalizowanego w ul. C. Skłodowskiej i ul. Sienkiewicza w Grudziądzu) metodą bezwykopową.)

S16/2016/PN/SK - Zawiadomienie unieważnieniu postępowania

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-09-27 09:32

drukuj (S16/2016/PN/SK - Zawiadomienie unieważnieniu postępowania)

S11/2016/PN/WP – Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja rozdzielni 15/0,4 kV w stacji transformatorowej „LAS”.

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-06-15 15:10

drukuj (S11/2016/PN/WP – Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja rozdzielni 15/0,4 kV w stacji transformatorowej „LAS”.)

S10/2016/PN/WW - Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dcm 3,5 t z wywrotką samowyładowczą trójstronną.

pismo powiadamiające (PDF)
(dodano: 2016-06-17 12:42)
 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-06-17
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-06-17 12:42

drukuj (S10/2016/PN/WW - Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dcm 3,5 t z wywrotką samowyładowczą trójstronną.)

S6/2016/PO/SO – przetarg ograniczony pn. Dostawa flokulantu do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach taśmowych Bellmer.

drukuj (S6/2016/PO/SO – przetarg ograniczony pn. Dostawa flokulantu do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach taśmowych Bellmer.)

S6/2016/PO/SO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-06-30 12:02

drukuj (S6/2016/PO/SO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

S7/2016/PN/SO – przetarg nieograniczony pn. Dostawa flokulantu do zagęszczenia osadu nadmiernego na zagęszczaczu taśmowym firmy Bellmer-Turbodrain.

drukuj (S7/2016/PN/SO – przetarg nieograniczony pn. Dostawa flokulantu do zagęszczenia osadu nadmiernego na zagęszczaczu taśmowym firmy Bellmer-Turbodrain.)

S7/2016/PN/SO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-05-25 09:41

drukuj (S7/2016/PN/SO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

S9/2016/PN/SO - przetarg nieograniczony pn. Dostawa dwóch sit obrotowych wraz z ich montażem podłączeniem i uruchomieniem w budynku Kratowni na Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza

drukuj (S9/2016/PN/SO - przetarg nieograniczony pn. Dostawa dwóch sit obrotowych wraz z ich montażem podłączeniem i uruchomieniem w budynku Kratowni na Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza)

S9/2016/PN/SO – Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa dwóch sit obrotowych wraz z ich montażem, podłączeniem i uruchomieniem w budynku Kratowni na Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-04-11 15:08

drukuj (S9/2016/PN/SO – Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa dwóch sit obrotowych wraz z ich montażem, podłączeniem i uruchomieniem w budynku Kratowni na Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.)

Przetarg nieograniczony pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych

Przetarg nieograniczony pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie sektorowego  zamówienia podprogowego pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych. Poniżej pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (Przetarg nieograniczony pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2016-03-01
 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-03-01 11:58

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Agnieszka Ośka
  data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-03-14 13:28
 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-03-14 13:27
 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-03-14 13:28

Postępowanie S3/2016/PN/SK Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-02-18 14:36

drukuj (Postępowanie S3/2016/PN/SK Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej)

S1/2016/PN/PO Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

drukuj (S1/2016/PN/PO Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

 • autor informacji: Małgorzata Paździor - Roclawskik
  data wytworzenia: 2016-02-03
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2016-02-03 13:27

drukuj całą stronę

Opis strony

redaguje: Ewa Strojna, Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504926 , e-mail: strojna@mwio.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 159308
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-27 13:33

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1188462
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-03-27 13:33

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl