Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Sektorowe zamówienia podprogowe

Na niniejszej zamawiający publikuje informacje o sektorowych zamówieniach podprogowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).  Na podstawie przepisu art. 133 Pzp. do udzielania sektorowych zamówień podprogowych stosuje się wyłącznie przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2012  Prezesa MWiO sp. z o. o. z dnia 27 lutego 2012).  

 

 

drukuj (Sektorowe zamówienia podprogowe)

S8/2017/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Dostawa koparko-ładowarki typu CASE.

drukuj (S8/2017/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Dostawa koparko-ładowarki typu CASE.)

S8/2017/PN/SK - Ogłoszenie o zamówieniu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-05-11 13:56)
 • autor informacji: Marcin Chrzanowski
  data wytworzenia: 2017-05-11
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-05-11 13:56

drukuj (S8/2017/PN/SK - Ogłoszenie o zamówieniu)

S8/2017/PN/SK - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ z załącznikami (plik pdf) (PDF)
(dodano: 2017-05-11 13:57)
 • autor informacji: Marcin Chrzanowski
  data wytworzenia: 2017-05-11
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-05-11 14:00

drukuj (S8/2017/PN/SK - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia)

S9/2017/PN/SK - Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji (bez recyclingu)"

drukuj (S9/2017/PN/SK - Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji (bez recyclingu)")

S9/2017/PN/SK - Ogłoszenie o zamówieniu

 • opublikował: redaktor, sprawy w zakresie Biura Obsługi Zarządu
  data publikacji: 2017-04-05 10:08

drukuj (S9/2017/PN/SK - Ogłoszenie o zamówieniu)

S9/2017/PN/SK - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ z załącznikami)

 • autor informacji: Katarzyna Turowska
  data wytworzenia: 2017-04-05
 • opublikował: redaktor, sprawy w zakresie Biura Obsługi Zarządu
  data publikacji: 2017-04-05 10:11

drukuj (S9/2017/PN/SK - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ z załącznikami))

S9/2017/PN/SK - Załączniki do SIWZ (pliki Word)

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-04-07 07:47

drukuj (S9/2017/PN/SK - Załączniki do SIWZ (pliki Word))

S6/2017/PN/PL - przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych"

drukuj (S6/2017/PN/PL - przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych")

S6/2017/PN/PL - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • autor informacji: Katarzyna Turowska
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: redaktor, sprawy w zakresie Biura Obsługi Zarządu
  data publikacji: 2017-04-03 13:17

drukuj (S6/2017/PN/PL - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

S5/2017/PN/SO - Przetarg nieograniczony pn. Budowa poletka składowego osadu z czyszczenia komór fermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.

drukuj (S5/2017/PN/SO - Przetarg nieograniczony pn. Budowa poletka składowego osadu z czyszczenia komór fermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.)

S5/2017/PN/SO - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść informacji (PDF)
(dodano: 2017-03-27 13:33)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-27 13:33

drukuj (S5/2017/PN/SO - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty)

S5/2017/PN/SO - Informacja o zmianie terminu składania ofert. Wyjaśnienia do zapytania.

 • opublikował: redaktor, sprawy w zakresie Biura Obsługi Zarządu
  data publikacji: 2017-03-15 13:29

drukuj (S5/2017/PN/SO - Informacja o zmianie terminu składania ofert. Wyjaśnienia do zapytania.)

S6/2017/PN/PL - przetarg nieograniczony pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych.

drukuj (S6/2017/PN/PL - przetarg nieograniczony pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych.)

S6/2017/PN/PL - Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ

Treść zapytań i wyjaśnień (PDF)
(dodano: 2017-03-17 13:04)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-17 13:04

drukuj (S6/2017/PN/PL - Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ)

S6/2017/PN/PL - Zmiana terminu składania ofert i zmiana treści SIWZ.

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-14 09:50

drukuj (S6/2017/PN/PL - Zmiana terminu składania ofert i zmiana treści SIWZ.)

S62017/PN/PL - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-14 09:56

drukuj (S62017/PN/PL - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia)

S62017/PN/PL - Ogłoszenie o zamówieniu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-03-09 12:02)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-09 12:02

drukuj (S62017/PN/PL - Ogłoszenie o zamówieniu)

S6/2017/PN/PL - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ z załącznikami)

SIWZ z załącznikami (plik pdf) (PDF)
(dodano: 2017-03-09 12:06)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-09 12:12

drukuj (S6/2017/PN/PL - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ z załącznikami))

S5/2017/PN/SO - przetarg nieograniczony pn. Budowa poletka składowego osadu z czyszczenia komór fermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.

drukuj (S5/2017/PN/SO - przetarg nieograniczony pn. Budowa poletka składowego osadu z czyszczenia komór fermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.)

S5/2017/PN/SO - Ogłoszenie o zamówieniu

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2017-03-02 11:45)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-02 11:45

drukuj (S5/2017/PN/SO - Ogłoszenie o zamówieniu)

S5/2017/PN/SO - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ z załącznikami)

SIWZ (plik pdf) (PDF)
(dodano: 2017-03-02 11:46)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-02 11:52

drukuj (S5/2017/PN/SO - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ z załącznikami))

S2/2017/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza.

drukuj (S2/2017/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza.)

S2/2017/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść zawiadomienia (PDF)
(dodano: 2017-02-15 14:03)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-02-15 14:03

drukuj (S2/2017/PN/SK - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej)

S1/2017/PN/PO - przetarg nieograniczony pn. Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego.

drukuj (S1/2017/PN/PO - przetarg nieograniczony pn. Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego.)

S1/2017/PN/PO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-02-02 13:54

drukuj (S1/2017/PN/PO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

S20/2016/PN/SO - przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

drukuj (S20/2016/PN/SO - przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę)

S20/2016/PN/SO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-12-23 07:18

drukuj (S20/2016/PN/SO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

S16/2016/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Remont kolektora zrzutowego na rz. Wisłę, o średnicy DN 1400 mm (zlokalizowanego w ul. C. Skłodowskiej i ul. Sienkiewicza w Grudziądzu) metodą bezwykopową.

drukuj (S16/2016/PN/SK - przetarg nieograniczony pn. Remont kolektora zrzutowego na rz. Wisłę, o średnicy DN 1400 mm (zlokalizowanego w ul. C. Skłodowskiej i ul. Sienkiewicza w Grudziądzu) metodą bezwykopową.)

S16/2016/PN/SK - Zawiadomienie unieważnieniu postępowania

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-09-27 09:32

drukuj (S16/2016/PN/SK - Zawiadomienie unieważnieniu postępowania)

S11/2016/PN/WP – Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja rozdzielni 15/0,4 kV w stacji transformatorowej „LAS”.

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-06-15 15:10

drukuj (S11/2016/PN/WP – Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja rozdzielni 15/0,4 kV w stacji transformatorowej „LAS”.)

S10/2016/PN/WW - Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dcm 3,5 t z wywrotką samowyładowczą trójstronną.

pismo powiadamiające (PDF)
(dodano: 2016-06-17 12:42)
 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-06-17
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-06-17 12:42

drukuj (S10/2016/PN/WW - Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dcm 3,5 t z wywrotką samowyładowczą trójstronną.)

S6/2016/PO/SO – przetarg ograniczony pn. Dostawa flokulantu do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach taśmowych Bellmer.

drukuj (S6/2016/PO/SO – przetarg ograniczony pn. Dostawa flokulantu do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach taśmowych Bellmer.)

S6/2016/PO/SO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-06-30 12:02

drukuj (S6/2016/PO/SO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

S7/2016/PN/SO – przetarg nieograniczony pn. Dostawa flokulantu do zagęszczenia osadu nadmiernego na zagęszczaczu taśmowym firmy Bellmer-Turbodrain.

drukuj (S7/2016/PN/SO – przetarg nieograniczony pn. Dostawa flokulantu do zagęszczenia osadu nadmiernego na zagęszczaczu taśmowym firmy Bellmer-Turbodrain.)

S7/2016/PN/SO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-05-25 09:41

drukuj (S7/2016/PN/SO – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

S9/2016/PN/SO - przetarg nieograniczony pn. Dostawa dwóch sit obrotowych wraz z ich montażem podłączeniem i uruchomieniem w budynku Kratowni na Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza

drukuj (S9/2016/PN/SO - przetarg nieograniczony pn. Dostawa dwóch sit obrotowych wraz z ich montażem podłączeniem i uruchomieniem w budynku Kratowni na Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza)

S9/2016/PN/SO – Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa dwóch sit obrotowych wraz z ich montażem, podłączeniem i uruchomieniem w budynku Kratowni na Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-04-11 15:08

drukuj (S9/2016/PN/SO – Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa dwóch sit obrotowych wraz z ich montażem, podłączeniem i uruchomieniem w budynku Kratowni na Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza.)

drukuj całą stronę

Opis strony

redaguje: Ewa Strojna, Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504926 , e-mail: strojna@mwio.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 161573
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-05-11 14:00

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1205900
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-05-19 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl