Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

  • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
   data publikacji: 2012-06-29 15:27
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2012-06-29 15:25

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę przeprowadzenia audytu Projektu

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przeprowadzenie audytu Projektu
pn. Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2007 – 2013.

Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione
w ramach projektu są kwalifikowane, a Projekt jest realizowany zgodnie
z wnioskiem i umową o dofinansowanie Projektu. Wyniki przeprowadzonego audytu zostaną przedstawione w sporządzanych przez audytora opinii i raporcie
z audytu Projektu.

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem, którego równowartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 907), w związku z tym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy uwzględniając jedynie zapisy „Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych” (wersja 7 z dnia 4 października 2012 r.)

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do dnia 28.01.2014 r. do godz.14:30

Poniżej zamieszczono pliki do pobrania.

drukuj (ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę przeprowadzenia audytu Projektu )

 • autor informacji: Małgorzata Paździor - Roclawski
  data wytworzenia: 2014-01-22
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2014-01-22 14:43
Zapytanie ofertowe (PDF)
(dodano: 2014-01-22 14:45)
Zał.1 Formularz oferty (DOC)
(dodano: 2014-01-22 14:45)
Zał.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOC)
(dodano: 2014-01-22 14:46, ostatnia modyfikacja: 2014-01-22 14:53)
Zał.3 Oświadczenie o bezstronności (DOC)
(dodano: 2014-01-22 14:46, ostatnia modyfikacja: 2014-01-22 14:54)
Zał.4 Wykaz osób (DOC)
(dodano: 2014-01-22 14:47)
Zał.5 Wzór umowy (PDF)
(dodano: 2014-01-22 14:47)

drukuj ()

 • autor informacji: Małgorzata Paździor - Roclawski
  data wytworzenia: 2014-01-22
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2014-01-22 14:44

Opis strony

redaguje: Ewa Strojna, Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504926 , e-mail: strojna@mwio.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 58778
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-01-22 14:54

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1188503
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-03-27 13:33

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl