Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Poniżej znajdą Państwo informacje o  zamówieniach publicznych finansowanych ze środków MWiO sp. z o.o.

drukuj (Zamówienia publiczne)

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2010-03-25 13:38
 • zmodyfikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-25 13:39

ZP2/2017/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową zamiatarki.

drukuj (ZP2/2017/PN/OZ - Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową zamiatarki.)

ZP2/2017/PN/OZ - Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ

Treść zapytań i wyjaśnień (PDF)
(dodano: 2017-03-16 15:27)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-16 15:27
Treść zapytań i wyjaśnień (PDF)
(dodano: 2017-03-17 12:39)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-17 12:39

drukuj (ZP2/2017/PN/OZ - Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ)

ZP2/2017/PN/OZ - Wyjaśnienia do zapytania

 • opublikował: redaktor, sprawy w zakresie Biura Obsługi Zarządu
  data publikacji: 2017-03-15 13:40

drukuj (ZP2/2017/PN/OZ - Wyjaśnienia do zapytania)

 • autor informacji: Katarzyna Turowska
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: redaktor, sprawy w zakresie Biura Obsługi Zarządu
  data publikacji: 2017-03-15 13:45

ZP2/2017/PN/OZ - Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie terminu składania ofert

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-16 15:31
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-16 15:33

drukuj (ZP2/2017/PN/OZ - Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie terminu składania ofert)

ZP2/2017/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową zamiatarki.

drukuj (ZP2/2017/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową zamiatarki.)

ZP2/2017/PN/OZ- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-16 15:43

drukuj (ZP2/2017/PN/OZ- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia)

ZP2/2017/PN/OZ- Ogłoszenie o zamówieniu

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-10 13:55

drukuj (ZP2/2017/PN/OZ- Ogłoszenie o zamówieniu)

ZP2/2017/PN/OZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ z załącznikami (plik pdf) (PDF)
(dodano: 2017-03-10 13:58)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-10 14:00

drukuj (ZP2/2017/PN/OZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia)

ZP1/2017/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza.

drukuj (ZP1/2017/PN/OZ - przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza.)

ZP1/2017/PN/OZ - Informacja z otwarcia ofert

Treść informacji (PDF)
(dodano: 2017-02-22 14:35)
 • data wytworzenia: 2017-02-22
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-02-22 14:35

drukuj (ZP1/2017/PN/OZ - Informacja z otwarcia ofert)

ZP1/2017/PN/OZ - Informacja o unieważnieniu części 2 postępowania

Treść informacji (PDF)
(dodano: 2017-03-02 13:44)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-02 13:44

drukuj (ZP1/2017/PN/OZ - Informacja o unieważnieniu części 2 postępowania)

ZP1/2017/PN/OZ - Informacja o wyborze oferty dla części 1 postępowania

Treść informacji (PDF)
(dodano: 2017-03-02 13:47)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-03-02 13:47

drukuj (ZP1/2017/PN/OZ - Informacja o wyborze oferty dla części 1 postępowania)

ZP10/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Budowa placu magazynowania gotowego kompostu wraz z boksami magazynowymi, magazynami na materiały niepalne i infrastrukturą towarzyszącą, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

drukuj (ZP10/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Budowa placu magazynowania gotowego kompostu wraz z boksami magazynowymi, magazynami na materiały niepalne i infrastrukturą towarzyszącą, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.)

ZP10/2016/PN/OZ – Informacja z otwarcia ofert

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2017-01-16
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-01-16 14:53

drukuj (ZP10/2016/PN/OZ – Informacja z otwarcia ofert)

ZP10/2016/PN/OZ - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść informacji (PDF)
(dodano: 2017-01-27 14:44)
 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2017-01-27
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2017-01-27 14:44

drukuj (ZP10/2016/PN/OZ - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej)

ZP11/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza.

drukuj (ZP11/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza.)

ZP11/2016/PN/OZ – Informacja z otwarcia ofert

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-12-19
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-12-19 14:12

drukuj (ZP11/2016/PN/OZ – Informacja z otwarcia ofert)

ZP11/2016/PN/OZ – Unieważnienie postępowania

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-12-29 13:25

drukuj (ZP11/2016/PN/OZ – Unieważnienie postępowania)

ZP9/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza.

Minął termin składania ofert.

drukuj (ZP9/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza.)

ZP9/2016/PN/OZ – Informacja z otwarcia ofert

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-11-24
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-11-24 14:45

drukuj (ZP9/2016/PN/OZ – Informacja z otwarcia ofert)

ZP9/2016/PN/OZ – Unieważnienie postępowania

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-12-07 14:33

drukuj (ZP9/2016/PN/OZ – Unieważnienie postępowania)

ZP8/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza..

Minął termin składania ofert.

drukuj (ZP8/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza..)

ZP8/2016/PN/OZ – Informacja z otwarcia ofert

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-11-24
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-11-24 14:47

drukuj (ZP8/2016/PN/OZ – Informacja z otwarcia ofert)

ZP8/2016/PN/OZ – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-12-16
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-12-16 09:56

drukuj (ZP8/2016/PN/OZ – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej)

ZP7/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego.

Minął termin składania ofert.

drukuj (ZP7/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego.)

ZP7/2016/PN/OZ – Informacja z otwarcia ofert

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-11-14
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-11-14 14:26

drukuj (ZP7/2016/PN/OZ – Informacja z otwarcia ofert)

ZP7/2016/PN/OZ – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść informacji o wyborze (PDF)
(dodano: 2016-11-25 13:04)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-11-25 13:04

drukuj (ZP7/2016/PN/OZ – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej)

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-11-25 13:05
 • zmodyfikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-25 13:05

ZP6/2016/PN/WP – przetarg nieograniczony pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy.

Minął termin składania ofert.

drukuj (ZP6/2016/PN/WP – przetarg nieograniczony pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy.)

ZP6/2016/PN/WP – Informacja z otwarcia ofert

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-11-09
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-11-09 14:31

drukuj (ZP6/2016/PN/WP – Informacja z otwarcia ofert)

ZP6/2016/PN/WP – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść informacji o wyborze (PDF)
(dodano: 2016-11-24 14:03)
 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-11-24
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-11-24 14:03

drukuj (ZP6/2016/PN/WP – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej)

ZP5/2016/PN/OZ – Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego samowyładowczego (wywrotki tylno zsypowej)

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. informuje o wszczęciu postępowania publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego samowyładowczego (wywrotki tylno zsypowej). Poniżej zamieszczono pliki do pobrania przez Wykonawców.

drukuj (ZP5/2016/PN/OZ – Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego samowyładowczego (wywrotki tylno zsypowej))

ZP5/2016/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze oferty

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-08-04
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-08-04 11:56

drukuj (ZP5/2016/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze oferty)

ZP4/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z funkcją koszową: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-06-06 12:52

drukuj (ZP4/2016/PN/OZ – przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z funkcją koszową: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.)

ZP2/2016/PN/OZ – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF wysortowanych pozytywnie z odpadów komunalnych i przemysłowych.

Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF)
(dodano: 2016-04-11 14:54)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-04-11 14:54

drukuj (ZP2/2016/PN/OZ – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF wysortowanych pozytywnie z odpadów komunalnych i przemysłowych.)

ZP1/2016/PN/OZ – Zawiadomienie o unieważnieniu części B postępowania (przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza)

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-03-17 13:15

drukuj (ZP1/2016/PN/OZ – Zawiadomienie o unieważnieniu części B postępowania (przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza))

ZP1/2016/PN/OZ – Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty dla części A postępowania (przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza).

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-03-23 14:38

drukuj (ZP1/2016/PN/OZ – Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty dla części A postępowania (przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza).)

ZP8/2015/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2016-02-12 12:52

drukuj (ZP8/2015/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

ZP7/2015/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2015-12-17 13:36

drukuj (ZP7/2015/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert)

ZP6/2015/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2015-12-23 11:13

drukuj (ZP6/2015/PN/OZ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert)

Opis strony

redaguje: Ewa Strojna, Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504926 , e-mail: strojna@mwio.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56992
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-17 12:39

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1186581
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-03-17 13:13

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl